קבלת החלטות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
קבלת החלטות by Mind Map: קבלת החלטות

1. מהי החלטה?

1.1. פעולה אקטיבית הדורשת פעולה מודעת

1.2. מהי התנהגות לא רציונלית?

1.2.1. התנהגות שלא תואמת את האינטרסים הטובים ביותר של מקבל ההחלטה, כלומר לא האלטרנטיבה הכי טובה

2. אילוצים

2.1. זמן

2.2. עלות

3. מודלים

3.1. מודל רציונלי

3.1.1. מתאר בשלבים את התהליך הרציונלי של קבלת ההחלטה, ללא התייחסות לרגש וכו

3.1.2. צפוי מאדם שיש לו התנהגות ממקסמת

3.1.3. בוחן בו זמנית את כל האלטרנטיבות

3.1.4. דוגמה: בחירת אוטו ע"פ כל הפרמטרים

3.1.5. זיהוי ואיתור הבעיה

3.1.6. חלופות פתרון

3.1.7. ניתוח חלופות

3.1.8. בחירת חלופה אופטימלית

3.1.9. ישום

3.1.10. הערכה - פידבק

3.2. המודל המסתפק

3.2.1. בוחן סדרתית את האלטרנטיבות

3.2.2. ייתכן שלא נבדוק את כל האלטרנטיבות

3.3. המודל הארגוני

3.3.1. מהווה תחליף למודל המסתפק

3.3.2. אילוצים אורגניים

3.4. המודל הפוליטי

3.4.1. שואף לספק את הסטייקהולדרס

3.5. מודל מרשמי

3.5.1. לוקח בחשבון את מקבל ההחלטה

3.5.2. מקבל החלטה

3.5.3. סביבת ההחלטה

3.5.3.1. הפיכות

3.5.3.2. לחץ זמן

3.5.3.3. אחריות אישית

3.5.3.4. חשיבות ההחלטה

3.5.3.5. סביבת ההחלטה, התנגדות צפויה

3.5.3.6. מצבים עיקריים

3.5.3.6.1. אי וודאות

3.5.3.6.2. החלטה בתנאי סיכון

3.5.3.6.3. תנאי אי ודאות

3.5.4. ההחלטה עצמה

4. מונחים חשובים

4.1. תמונת עולם

4.1.1. נאמנות - FIDELITY

4.1.1.1. מידת הנאמנות בין תמונת העולם האובייקטיבית לבין מה שיש לך בראש

4.1.2. תמונה סובייקטיבית של איך שהעולם נראה בעיני אדם

4.1.3. מורכבת ממספר גורמים

4.1.3.1. ניסיון

4.1.3.2. תרבות

4.1.3.3. אישיות

4.1.3.4. ערכים

4.1.3.5. רמת מסוגלות

4.1.3.6. ציפיות

4.2. מסגור

4.2.1. איפה ממוקדת תשומת הלב?

4.2.2. כדי למסגר נכון צריך לשאול בשביל מה, מהו היעד

4.3. REFRAMING

4.3.1. הגדרות שונות לבעיה על מנת להגיע לפתרונות שונים

4.4. פירוש סמוי

4.4.1. כך נוצרת תמונת עולם

4.4.2. LABELLING

4.4.3. מישהו שמאחר הרבה, ישר שופטים אותו

4.5. בחינת בעלות

4.5.1. מי לקח בעלות על הבעיה?

5. אירועים שדיברנו עליהם

5.1. הפלת המטוס הלובי

6. מלכודות

6.1. בטחון יתר

6.1.1. סגירות למידע חדש

6.1.2. הסבר הגיוני מול הסבר ודאי

6.1.2.1. מנסה לפעול לפי ההיגיון כמו בעלי חיים בטבע או הגן חיות

6.1.3. הפרכה מול אישוש

6.1.3.1. כשיש בטחון מופרז לא נשים לב לאינדיקציות שליליות

6.1.4. סלקטיביות

6.1.4.1. לא שומעים מה שלא רוצים

6.1.4.1.1. למשל במטוס הלובי, לא שמעו תקשורת למצריים

7. נוהל ניתוח ארוע

7.1. פריסה

7.2. ניתוח תמונות עולם

7.3. בחינת הפריסה

7.3.1. סיבתיות

7.3.2. דפוס חוזר

7.3.3. קווי התפתחות האירוע

7.3.4. נקודת תפנית

7.4. נאמנות תמונת העולם

7.4.1. האם חשבנו חשיבה סטאטית או דינמית, חושבים מספר צעדים קדימה או לא

7.5. כיול

7.5.1. האם היה מוצדק להכריע ולקבל החלטה באותה נקודה

8. הטיות

8.1. כשל המהמר

8.1.1. בפעם הבאה זה בטח יצליח

8.2. אי הבנה של מקריות

8.2.1. מנסים לקשר בין רצף ארועים מקריים לגמרי

8.3. נגישות

8.3.1. ביסוס אומדן על משהו נגיש וניפוחו

8.4. ייצוגיות

8.4.1. חשיבה סטריאוטיפית

8.4.1.1. חשיבה מבפנים לעומת מבחוץ

8.4.1.1.1. חשיבה מבפנים זה אינטרנסנטי ומחמיץ כשלים אפשריים

8.4.1.2. אירועים רבים שתלויים בזמן ובנויים בשרשרת

8.5. אקראיות

8.5.1. נטייה לקשור אירועים לא תלויים ביחד ואז אומדן גדל

8.6. הערכה עצמית שגויה ביחס לאחרים

8.7. ראייה לאחר מעשה

8.8. ביטחון יתר

8.9. אפקט עוגן

8.9.1. אינדיקטור ראשוני הופך להיות עוגן באומדן

8.10. אפקט הוולוו

8.10.1. זה אפקט אמיתי? אחלה שם

8.10.2. שינוי השיפוט על סמך דוגמה אחת לא מייצגת

8.11. אפקט הרגרסיה לממוצע

8.11.1. גם מצטיין יכול להיות ממוצע

8.12. אופטימיות

8.12.1. הטייה מסוכנת ביותר, עלול להפוך אותך לאדם שמח

8.12.2. לא יקרו לי דברים שלילים שקורים לאחרים

9. גישות בקבלת החלטות

9.1. הנחות מוצא לסגנון קבלת ההחלטות

9.1.1. סגנון חשיבה יחודי וטיפוסי

9.1.2. עקבי במצבים שונים

9.1.3. אפשר לנבא מראש

9.1.4. סגנון אחד דומיננטי

9.1.5. וורסיטיליות במצבים שונים

9.2. גישות

9.2.1. פונקציונאליות

9.2.1.1. גישה גמישה לתהליכי קבלת ההחלטה

9.2.1.2. גמיש, אוסף מידע ביותר מדרך אחת

9.2.1.3. פרואקטיבי

9.2.1.4. שיטתי

9.2.2. לא פונקציונאליות

9.2.2.1. מתייסר

9.2.2.1.1. לא נוח לו לקבל החלטה

9.2.2.2. אימופלסיבי

9.2.2.3. בריחה מקונפליקט

9.2.2.4. משחק אותה בטוח

9.2.2.5. דחיין

9.2.3. MAXIMIZER / SATISFICER

9.2.3.1. ממצה את התהליך עד תומו כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר

9.2.3.2. בוחן חלופות ועוצר בראשונה שמוצאת חן בעיניו

9.3. 4 סגנונות בסיסיים

9.3.1. מספר האופציות מול שימוש במידע

9.3.2. גמיש - הרבה אופציות, מסתפק

9.3.2.1. מהיר, נחשב מגיב וחברתי

9.3.3. החלטי - אופציה אחת, מסתפק

9.3.3.1. מחליט מהר, מוכוון פעילות

9.3.4. אינטגרטיבי - הרבה אופציות, ממקסם

9.3.4.1. פתרון כולל ושיתופי

9.3.5. היררכי - אופציה אחת, ממקסם

9.3.5.1. החלטה סופית ואנליטית, נתפס כאינטלקטואל

9.3.6. ניתן לשנות סגנון במהלך החיים

9.4. סגנונות חשיבה

9.4.1. חשיבה לינארית

9.4.1.1. עיבוד שיטתי של נתונים

9.4.2. חשיבה לא לינארית

9.4.2.1. חשיבה פורצת גבולות