Nieprzystosowanie społeczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nieprzystosowanie społeczne by Mind Map: Nieprzystosowanie społeczne

1. Klasyczne formy nieprzystosowania

1.1. np. wagary, kłamstwa

2. Nowe formy nieprzystosowania

2.1. np. bigoreksja

3. Typologia definicji

3.1. definicje objawowe

3.2. definicje teoretyczne

3.3. definicje operacyjne

3.4. definicje utylitarne

4. Założenia NS

4.1. konflikt zachowanie a normy

4.2. konflikt jednostka a społeczeństwo

4.3. konflikt jednostka a przypisane jej role społeczne

5. Symptomy NS wg Pytki

5.1. kłamstwa

5.2. wagary

5.3. demoralizowanie się

5.4. ucieczki z domu

5.5. kradzieże

6. Przyczyny NS

6.1. upadek autorytetów moralnych

6.2. brak poczucia bezpieczeństwa

6.3. alkoholizm rodziców

6.4. atmosfera pełna stresu

6.5. niski poziom intelektualny i moralny rodziców

7. Skala nieprzystosowania społecznego wg Pytki

7.1. nieprzystosowanie rodzinne

7.2. nieprzystosowanie rówieśnicze

7.3. nieprzystosowane szkolne

7.4. zachowanie antyspołeczne

7.5. kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych

7.6. kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych