Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nieprzystosowanie społeczne by Mind Map: Nieprzystosowanie społeczne
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Nieprzystosowanie społeczne

Klasyczne formy nieprzystosowania

np. wagary, kłamstwa

Nowe formy nieprzystosowania

np. bigoreksja

Typologia definicji

definicje objawowe

definicje teoretyczne

definicje operacyjne

definicje utylitarne

Założenia NS

konflikt zachowanie a normy

konflikt jednostka a społeczeństwo

konflikt jednostka a przypisane jej role społeczne

Symptomy NS wg Pytki

kłamstwa

wagary

demoralizowanie się

ucieczki z domu

kradzieże

Przyczyny NS

upadek autorytetów moralnych

brak poczucia bezpieczeństwa

alkoholizm rodziców

atmosfera pełna stresu

niski poziom intelektualny i moralny rodziców

Skala nieprzystosowania społecznego wg Pytki

nieprzystosowanie rodzinne

nieprzystosowanie rówieśnicze

nieprzystosowane szkolne

zachowanie antyspołeczne

kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych

kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych