Socjologia wychowania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Socjologia wychowania by Mind Map: Socjologia wychowania

1. Przedmiot zainteresowania socjologi wychowania

1.1. procesy socjalizacji

1.2. procesy wychowania

1.3. socjokulturowe konteksty uwarunkowania procesów socjalizacji i wychowania

1.4. przestrzenie i środowiska wychowawcze

2. Twórca polskie socjologii Florian Znaniecki poglądy:

2.1. porządki rzeczywistosci

2.2. kultura jako świat człowieka

2.3. rola jednostek w kreowaniu zjawisk społęcznych

2.4. nacisk na subiektywizm poznania

2.5. układy społeczne jako układy wartości

3. Koncepcja społeczeństwa wychowującego (F.Znaniecki)

3.1. podejście kulturalistyczne

3.2. wychowanie jako proces społeczny

3.3. zależność celów wychowania

3.4. wielowymiarowość

3.5. wychowanie a rola społeczna