Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Socjologia wychowania by Mind Map: Socjologia wychowania
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Socjologia wychowania

Przedmiot zainteresowania socjologi wychowania

procesy socjalizacji

procesy wychowania

socjokulturowe konteksty uwarunkowania procesów socjalizacji i wychowania

przestrzenie i środowiska wychowawcze

Twórca polskie socjologii Florian Znaniecki poglądy:

porządki rzeczywistosci

kultura jako świat człowieka

rola jednostek w kreowaniu zjawisk społęcznych

nacisk na subiektywizm poznania

układy społeczne jako układy wartości

Koncepcja społeczeństwa wychowującego (F.Znaniecki)

podejście kulturalistyczne

wychowanie jako proces społeczny

zależność celów wychowania

wielowymiarowość

wychowanie a rola społeczna