Instytucje resocjalizacyjne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Instytucje resocjalizacyjne by Mind Map: Instytucje resocjalizacyjne

1. System terapeutyczny

2. Zakład karny - system odbywania kar

2.1. System programowego oddziaływania

2.2. System zwykły

3. Zakłady Poprawcze

3.1. Resocjalizacyjno-terapeutyczne dla nieletnich

3.1.1. Z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości

3.1.2. nosicielami wirusa hiv

3.2. resocjalizacyjno-rewalidacyjne

3.2.1. dla nieletnich upośledzonych umysłowo

3.2.2. uzależnionych od środków odurzających, psychotropowych i alkoholu

3.3. Zakłady resocjalizacyjne

3.3.1. o charakterze otwartym i półotwartym

3.3.2. o charakterze zamkniętym dla wieloletnich uciekinierów z zakładów otwartych i półotwartych,

3.3.3. o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla wysoce zdemoralizowanych (po ukończeniu 16 roku życia).

4. Kurator

4.1. Zawodowy

4.1.1. Rodzinny

4.1.2. Dla dorosłych

4.2. Społeczny

5. Policyjna izba dziecka