Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2010-03-03 ECN in Petten manifest by Mind Map: 2010-03-03 ECN in Petten
manifest
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2010-03-03 ECN in Petten manifest

Deze WikiMindMap

heeft als doel het Manifest samen te schrijven

becommentarieer uitspraken

voeg je eigen ideeën en ervaring toe

vergeet je naam of twitternaam niet want uiteindelijk publiceren we het resultaat

bekijk een succesvol samenschrijf project, van Charles Leadbeater: We Think

initiatiefnemers

Clair Kerkman, Canon

Geerd Schlangen, Bex*communicatie

Leen Zevenbergen, alleen tijd er insteken met mensen die het leuk vinden en commitment vragen

waarom het manifest?

wat is een manifest, handen, vastpakken, zichtbaar maken, schaar je je achter, geloven we in

inhoud, bespreken van dilemma's, concretiseren MVO, dan pas aanpakken, meedoen in een project, geloof en energie, sluit je aan, waar staan we voor

start

start met het manifest, o.b.v. deze brainstorm

combineren, netwerken, verbinden, idee

delen, en samen schrijven, kennisdelen

veel inspiratie opgedaan

stichting Green. Let's Walk!

geen winstoogmerk

netwerk

heeft een functie

doel

bevorderen van ontwikkeling van duurzaamheid in praktijk

vergroten van jongeren bij duurzaamheid

meerwaarde

platform

draagvlak

ideeën

acties

de wereld heeft het nodig

eigen initiatief vergroten m.b.v. netwerk

bedrijfsleven

bv, EON, energie besparing, Randstad, people aspect

nieuwe initiatieven

diverse disciplines, aanwezig, op hoger plan brengen van initiatieven

connecties maken

meerwaarde voor leden

aantrekkelijker

vorm, aanbieden netwerk, meedoen in een groepje

meerwaarde voor het bedrijf

samen werken tussen bedrijven

bedrijven elkaar versterken, partnerships, leren van best practices, kennis met elkaar delen, de wereld beter maken, Open Source

verbindingen maken, geen silo's meer

kruisbestuiving

inspiratie opdoen, nieuwe inzichten

netwerk

aantrekkelijkheid netwerk

o.b.v. de mensen in het netwerk

waardevol netwerk creeëren

nieuwe initiatieven komen er aan, maak deze zichtbaar, manifest delen

uniek

veel sectoren aanwezig

maatschappelijke innovatie, duurzaamheid

bijeen brengen diverse sectoren, huis bouwen, transport, bedrijf

integraal bekijken

afnemer en leverancier

contactmomenten

buiten de marktplaatsen

hoe te organiseren?

zou je het aanbevelen?

blijft vrijblijvend

zelf verplichten

New node

sponsoring

raden van bestuur

commitment van de top bewerkstelligen

zoeken naar linking pins

kleine strategische niches

projecten opstarten

meerwaarde RvB

werkgroepen

vijf actieve groepen

mogen zelf de topcoach kiezen

men moet het zelf willen

organisch

topcoaches?

geef je groep op voor een topcoach

pas nodig als je wat hebt om te presenteren

belangrijke carrière stappen

leren van de topcoaches

topcoaches willen graag coachen en financieren, anders niet

opmerkingen

Duurzaamheid vrijblijvend?

ja, groep bestaat wel, dagelijks bezig met werk, directie moet tijd gunnen om met het netwerk aan de slag te gaan, vrijwillig maar niet vrijblijvend

kan je het verplicht stellen?

Huan

randstad

werkgroep, klm

accountancy

duurzaamheid, ontbreekt aan, draagvlak bij directie, awareness, meten = weten, wat is een goede tool

oproep, zoeken nieuwe teamleden

EZ

beleidsmaker, wil graag met een groep mensen nadenken

Sietse Rouwerink

RijnConsult

Emily

werkgroep, generatie management, ervaringen verzamelen, hoe ga je in de organisatie om met, jongeren, ouderen, werksituaties, op 1 april, workshop, bijeenkomst, inventarisatie, neem vooral iemand mee uit de andere organisatie