Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2010-03-03 ECN in Petten manifest by Mind Map: 2010-03-03 ECN in Petten manifest
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2010-03-03 ECN in Petten manifest

Deze WikiMindMap

heeft als doel het Manifest samen te schrijven

initiatiefnemers

waarom het manifest?

start

stichting Green. Let's Walk!

geen winstoogmerk

netwerk

doel

meerwaarde

platform

de wereld heeft het nodig

eigen initiatief vergroten m.b.v. netwerk

meerwaarde voor leden

meerwaarde voor het bedrijf

netwerk

aantrekkelijkheid netwerk

uniek

contactmomenten

zou je het aanbevelen?

New node

sponsoring

raden van bestuur

commitment van de top bewerkstelligen

werkgroepen

vijf actieve groepen

mogen zelf de topcoach kiezen

men moet het zelf willen

topcoaches?

opmerkingen

Duurzaamheid vrijblijvend?

kan je het verplicht stellen?

Huan

EZ

Sietse Rouwerink