Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISI 2015 by Mind Map: ISI 2015

1. naturfagene som dannelsefag

1.1. handlekompetencer

1.1.1. valg af uddannelser

1.1.2. forståelse af teknologier

1.1.2.1. internet

1.1.2.2. mobiltelefoner

1.1.3. redskaber til problemløsning

1.1.3.1. miljø

2. tværfagligt samarbejde

2.1. fordybelsesuger

2.1.1. samarbejde mellem naturfagene

2.2. projektuger

2.2.1. overordnede naturfaglige emner

2.3. årsplan

2.3.1. koordinering af året

2.3.2. involvering af alle lærere

3. Videndeling internt/eksternt

3.1. internt

3.1.1. forældre

3.1.1.1. etniske

3.1.1.2. jobs

3.2. eksternt

3.2.1. universiteter

3.2.2. virksomheder

3.2.3. naturvidenskabsfestival

3.2.4. gymnasier

3.2.5. andre ungdomsudd.

4. faglig læsning

4.1. læsevejledere

4.1.1. kursus for naturfagslærere

4.2. cooperativ learning

4.3. gennemgang af undervisningsmidler