Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ISI 2015 by Mind Map: ISI 2015
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ISI 2015

naturfagene som dannelsefag

handlekompetencer

valg af uddannelser

forståelse af teknologier, internet, mobiltelefoner

redskaber til problemløsning, miljø

tværfagligt samarbejde

fordybelsesuger

samarbejde mellem naturfagene

projektuger

overordnede naturfaglige emner

årsplan

koordinering af året

involvering af alle lærere

Videndeling internt/eksternt

internt

forældre, etniske, jobs

eksternt

universiteter

virksomheder

naturvidenskabsfestival

gymnasier

andre ungdomsudd.

faglig læsning

læsevejledere

kursus for naturfagslærere

cooperativ learning

gennemgang af undervisningsmidler