Thalamus

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thalamus by Mind Map: Thalamus

1. Hypothalamus

1.1. kontrollerar grundläggande fysiologiska behov. genom pituitary gland

1.2. hunger, törst, temperatur

1.3. Sexuell drift

2. Pituitary gland

2.1. Master gland

2.2. Hypofysen

3. Pons

3.1. Sömn och Arousal

3.2. Andning

4. Medulla

4.1. Reglerar omedvetna vitala fysiologiska processer

4.2. Andning

4.3. Hjärta

5. .

5.1. Organiserar sensoriska intryck och vidarebefordrar dessa till andra delar av hjärnan

5.2. Kontrollcentra

6. Temporal lobe

6.1. Ljud

6.2. Språkförståelse

6.3. Minne

6.4. Kategorisering

7. Frontal lobe

7.1. Executiva funktioner

7.1.1. Impulskontroll

7.1.2. planering

7.1.3. initiativ

7.2. Självmedvetenhet

7.3. Känslor

8. Hippocampus

8.1. Skapa och återhämta episodiska minnen

9. Motor cortex

9.1. Styr medvetna motoriska funktioner

10. Somatic sensory cortex

11. Amygdala

11.1. Fight or flight

11.2. Rädsla

11.3. Aggression

12. Reticular formation

12.1. Blockerar/släpper igenom sensorisk information. Kommunicerar med andra delar av hjärnan för instruktioner om vad som ska uppmärksammas

13. Cerebellum

13.1. Finmotorik, balans, minnen och inlärning

14. Spinal cord

14.1. sensorisk information in till hjärnan

14.2. Motorisk information ut till kroppen

15. Occipital lobe

15.1. Syn

16. Parietal lobe

16.1. Integrerar sinnesintryck

16.2. Spatial uppfattning