Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Thalamus by Mind Map: Thalamus
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Thalamus

Organiserar sensoriska intryck och vidarebefordrar dessa till andra delar av hjärnan kontrollcentrat  

Hypothalamus

kontrollerar grundläggande fysiologiska behov. genom pituitary gland

hunger, törst, temperatur

Sexuell drift

Reticular formation

Blockerar/släpper igenom sensorisk information. Kommunicerar med andra delar av hjärnan för instruktioner om vad som ska uppmärksammas

Cerebellum

Finmotorik, balans, minnen och inlärning

Pituitary gland

Master gland

Hypofysen

Spinal cord

sensorisk information in till hjärnan

Motorisk information ut till kroppen

Pons

Sömn och Arousal

Andning

Medulla

Reglerar omedvetna vitala fysiologiska processer

Andning

Hjärta

.

Organiserar sensoriska intryck och vidarebefordrar dessa till andra delar av hjärnan

Kontrollcentra

Occipital lobe

Syn

Temporal lobe

Ljud

Språkförståelse

Minne

Kategorisering

Parietal lobe

Integrerar sinnesintryck

Spatial uppfattning

Frontal lobe

Executiva funktioner

Självmedvetenhet

Känslor

Hippocampus

Skapa och återhämta episodiska minnen

Motor cortex

Styr medvetna motoriska funktioner

Somatic sensory cortex

Amygdala

Fight or flight

Rädsla

Aggression