Thalamus

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thalamus by Mind Map: Thalamus

1. Hypothalamus

1.1. kontrollerar grundläggande fysiologiska behov. genom pituitary gland

1.2. hunger, törst, temperatur

1.3. Sexuell drift

2. Reticular formation

2.1. Blockerar/släpper igenom sensorisk information. Kommunicerar med andra delar av hjärnan för instruktioner om vad som ska uppmärksammas

3. Cerebellum

3.1. Finmotorik, balans, minnen och inlärning

4. Pituitary gland

4.1. Master gland

4.2. Hypofysen

5. Spinal cord

5.1. sensorisk information in till hjärnan

5.2. Motorisk information ut till kroppen

6. Pons

6.1. Sömn och Arousal

6.2. Andning

7. Medulla

7.1. Reglerar omedvetna vitala fysiologiska processer

7.2. Andning

7.3. Hjärta

8. .

8.1. Organiserar sensoriska intryck och vidarebefordrar dessa till andra delar av hjärnan

8.2. Kontrollcentra

9. Occipital lobe

9.1. Syn

10. Temporal lobe

10.1. Ljud

10.2. Språkförståelse

10.3. Minne

10.4. Kategorisering

11. Parietal lobe

11.1. Integrerar sinnesintryck

11.2. Spatial uppfattning

12. Frontal lobe

12.1. Executiva funktioner

12.1.1. Impulskontroll

12.1.2. planering

12.1.3. initiativ

12.2. Självmedvetenhet

12.3. Känslor

13. Hippocampus

13.1. Skapa och återhämta episodiska minnen

14. Motor cortex

14.1. Styr medvetna motoriska funktioner

15. Somatic sensory cortex

16. Amygdala

16.1. Fight or flight

16.2. Rädsla

16.3. Aggression