Személyiséglélektan

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Személyiséglélektan by Mind Map: Személyiséglélektan

1. Szociális tanuláselméleti megközelítés

1.1. Behaviorizmus tanuláselmélete

1.2. Inger - válasz elméletek

1.3. Fejlődésmodell

2. Fenomenológiai megközelítés

2.1. Humanisztikus elméletek

2.2. Kognitív elmélet

3. Vonáselméleti megközelítés

3.1. Típuselméletek

3.2. Vonáselméletek

4. Pszichoanalitikus megközelítés

4.1. Klasszikus pszichoanalízis

4.2. Analitikus személyiségelméletek

4.3. Intra és interperszonális elméletek