Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Személyiséglélektan by Mind Map: Személyiséglélektan
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Személyiséglélektan

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Vonáselméleti megközelítés

Típuselméletek

Vonáselméletek

Pszichoanalitikus megközelítés

Klasszikus pszichoanalízis

Analitikus személyiségelméletek

Intra és interperszonális elméletek

Szociális tanuláselméleti megközelítés

Behaviorizmus tanuláselmélete

Inger - válasz elméletek

Fejlődésmodell

Fenomenológiai megközelítés

Humanisztikus elméletek

Kognitív elmélet