VAD BEHÖVS FÖR EN BRA (NÄT)KURS?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VAD BEHÖVS FÖR EN BRA (NÄT)KURS? by Mind Map: VAD BEHÖVS FÖR  EN BRA (NÄT)KURS?

1. Variation (B)

1.1. Examinationsformer

1.1.1. Individnivå

1.1.2. Gruppnivå

1.1.3. MIljöer?

1.2. Presentationsformer

1.2.1. Alternativ till text

1.2.1.1. E-möten

1.2.1.1.1. Hur gör du i klassrummet?

1.2.1.1.2. Hur kan man aktivera eleverna mer?

1.2.1.2. Film/video

1.2.1.2.1. Vad passar att filma?

1.2.1.2.2. Alternativ till filmade presentationer?

2. Elevaktivitet (M)

2.1. Låt elever hålla i delar av lektionen/webbmötet.

2.2. Elevbedömning (peer to peer)

2.3. Gör samarbete möjligt

2.4. Prova webbomröstningar

3. Utbildningsmiljöer (B)

3.1. Teknik som fungerar

3.1.1. Stöd

3.2. LMS

3.3. E-möte

4. Struktur (M)

4.1. Vem, vad, hur, varför?

4.1.1. Tydliga mål

4.2. Förklara upplägg

4.2.1. Studiehandledning

4.3. Röd tråd

4.3.1. Progression

4.4. Helhet

4.5. "Less is more"

5. Undvik! (M)

5.1. Trippel information

5.2. Lång responstid

5.3. Passiva moment

5.4. För mycket "good to know"

5.5. Otydlighet

5.6. Pärm på skärm

5.7. Obalans

5.8. Lägg inte alla ägg i Fronter

6. Helhetsperspektiv (B)

6.1. Kursen pågår hela tiden

6.1.1. Uppdatera

6.1.2. Kontinuerlig respons

6.1.3. Kontakt elev-elev, elev-lärare

6.1.4. Sömlösa gränser mellan hemmaperioder och närträffar

6.2. Samma bild av kursen

6.2.1. Lägger vi samma pussel?

6.2.2. Har alla inblandade en bild av hela kursen, inte bara sin del?

7. Innehåll (B)

7.1. Kvalitetssäkrat

7.1.1. Möter kursmålen

7.2. Balans

7.3. Röd tråd

7.3.1. Olika avsnitt och moment samverkar

7.4. Integration

8. Samarbete (M)

8.1. Uppgifter

8.2. Kontaktytor/miljöer