Öğretim Tasarımı

Öğretim Entegrasyonu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğretim Tasarımı by Mind Map: Öğretim Tasarımı

1. Medya

1.1. Mobil

1.1.1. Telefon

1.1.2. Tablet

1.2. Multimedya

1.2.1. Video

1.2.2. Ses Kaydı

1.2.3. Ses Kaydı

1.2.4. E-Kitap

1.3. Televizyon

1.4. Radyo

1.5. Oyun

1.5.1. Eğitsel Oyun

1.5.2. Eğitsel Oyun

1.6. Projektör

1.7. Akıllı Tahta

1.8. Blog

1.9. Wiki

1.10. Bulut Teknolojileri

1.11. Podcasts

1.12. Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları

1.13. İnternet

1.13.1. Web 2.0

1.13.1.1. Sosyal Ağlar

1.13.1.1.1. Facebook

1.13.1.1.2. Twitter

1.13.2. E-Posta

1.13.3. Senkron Web Konferans Araçları

1.13.3.1. Adobe Connect

1.13.4. Öğrenme Yönetim Sistemleri

2. iletişim

2.1. Bilgi

2.2. Gönderici

2.3. Kanal

2.4. Alıcı

2.5. Hedef

2.6. Ortam

3. TPACK

3.1. Teknolojik Yeterlilik

3.2. İçerik Bilgisi

3.3. Pedagojik Yeterlilik

4. Hikaye Tahtaları

5. Öğretimsel Mesaj

6. Öğretim Tasarımı Modelleri

6.1. Genel Öğretim Sistemleri Tasarımı Modeli

6.1.1. Analiz

6.1.1.1. İhtiyaç Analizi

6.1.1.2. Görev Analizi

6.1.1.3. Öğretimsel Analiz

6.1.2. Tasarım

6.1.3. Geliştirme

6.1.4. Uygulama

6.1.5. Değerlendirme

6.2. ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli

6.3. Seels ve Glasgow Öğretim Tasarımı Modeli

6.4. Dick ve Carey Öğretim Tasarımı Modeli

6.5. Gagne, Briggs ve Wager Öğretim Tasarımı Modeli

6.6. ASSURE Öğretim Tasarımı Modeli

6.7. Smith ve Regan Öğretim Tasarımı Modeli

6.8. R2D2 Öğretim Tasarımı Modeli

6.9. Reiser ve Dick Öğretim Tasarımı Modeli

6.10. Kemp, Morrison ve Ross Öğretim Tasarımı Modeli

6.11. ARCS Öğretim Tasarımı Modeli

7. Araştırma Yöntemleri

7.1. Biçimlendirici Araştırma

8. Öğrenme Teorileri

8.1. Davranışçılık

8.1.1. Bloom'un Taksonomisi

8.1.2. Gagne'nin Taksonomisi

8.1.3. Gagne'nin Öğrenimin 9 İlkesi

8.2. Bilişselcilik

8.3. Yapılandırmacılık

8.3.1. İşbirliğine Dayalı Öğrenme

8.3.2. Probleme Dayalı Öğrenme

9. Tasarımıİçerik Yönetim Sistemleri

10. Öğretim Tasarımı Kuramları

10.1. Bilişsel

10.1.1. Öğe Gösterim Kuramu

10.1.2. Ayrıntılandırma Kuramı

10.1.3. Landamatik Kuramı

10.2. Duyuşsal

10.2.1. Sosyal, Etiksel ve Zihinsel Gelişim Kuramı

10.2.2. Duygusal Zeka Kuramı

10.2.3. Tutum Öğretimi Kuramı

10.2.4. Karakter Eğitimi Kuramı

10.3. Psikomotor

10.3.1. Fiziksel Becerilerin Gelişimi Kuramı