Öğretim Tasarımı

Öğretim Entegrasyonu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğretim Tasarımı by Mind Map: Öğretim Tasarımı

1. Öğretim Tasarımı Modelleri

1.1. Genel Öğretim Sistemleri Tasarımı Modeli

1.1.1. Analiz

1.1.1.1. İhtiyaç Analizi

1.1.1.2. Görev Analizi

1.1.1.3. Öğretimsel Analiz

1.1.2. Tasarım

1.1.3. Geliştirme

1.1.4. Uygulama

1.1.5. Değerlendirme

1.2. ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli

1.3. Seels ve Glasgow Öğretim Tasarımı Modeli

1.4. Dick ve Carey Öğretim Tasarımı Modeli

1.5. Gagne, Briggs ve Wager Öğretim Tasarımı Modeli

1.6. ASSURE Öğretim Tasarımı Modeli

1.7. Smith ve Regan Öğretim Tasarımı Modeli

1.8. R2D2 Öğretim Tasarımı Modeli

1.9. Reiser ve Dick Öğretim Tasarımı Modeli

1.10. Kemp, Morrison ve Ross Öğretim Tasarımı Modeli

1.11. ARCS Öğretim Tasarımı Modeli

2. Hikaye Tahtaları

3. Öğrenme Teorileri

3.1. Davranışçılık

3.1.1. Bloom'un Taksonomisi

3.1.2. Gagne'nin Taksonomisi

3.1.3. Gagne'nin Öğrenimin 9 İlkesi

3.2. Bilişselcilik

3.3. Yapılandırmacılık

3.3.1. İşbirliğine Dayalı Öğrenme

3.3.2. Probleme Dayalı Öğrenme

4. Tasarımıİçerik Yönetim Sistemleri

5. Öğretim Tasarımı Kuramları

5.1. Bilişsel

5.1.1. Öğe Gösterim Kuramu

5.1.2. Ayrıntılandırma Kuramı

5.1.3. Landamatik Kuramı

5.2. Duyuşsal

5.2.1. Sosyal, Etiksel ve Zihinsel Gelişim Kuramı

5.2.2. Duygusal Zeka Kuramı

5.2.3. Tutum Öğretimi Kuramı

5.2.4. Karakter Eğitimi Kuramı

5.3. Psikomotor

5.3.1. Fiziksel Becerilerin Gelişimi Kuramı

6. iletişim

6.1. Bilgi

6.2. Gönderici

6.3. Kanal

6.4. Alıcı

6.5. Hedef

6.6. Ortam

7. TPACK

7.1. Teknolojik Yeterlilik

7.2. İçerik Bilgisi

7.3. Pedagojik Yeterlilik

8. Araştırma Yöntemleri

8.1. Biçimlendirici Araştırma

9. Medya

9.1. Mobil

9.1.1. Telefon

9.1.2. Tablet

9.2. Multimedya

9.2.1. Video

9.2.2. Ses Kaydı

9.2.3. Ses Kaydı

9.2.4. E-Kitap

9.3. Televizyon

9.4. Radyo

9.5. Oyun

9.5.1. Eğitsel Oyun

9.5.2. Eğitsel Oyun

9.6. Projektör

9.7. Akıllı Tahta

9.8. Blog

9.9. Wiki

9.10. Bulut Teknolojileri

9.11. Podcasts

9.12. Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları

9.13. İnternet

9.13.1. Web 2.0

9.13.1.1. Sosyal Ağlar

9.13.1.1.1. Facebook

9.13.1.1.2. Twitter

9.13.2. E-Posta

9.13.3. Senkron Web Konferans Araçları

9.13.3.1. Adobe Connect

9.13.4. Öğrenme Yönetim Sistemleri

10. Öğretimsel Mesaj