Історія України 8 клас.

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Історія України 8 клас. by Mind Map: Історія України 8 клас.

1. Українські землі в16 ст.

1.1. суспільно-політичнежитя українських земель 16 ст.

1.2. люблінська унія. Початок польського пануванняна українських землях.

1.3. Європейські релігійні рухита православні братствав другій половині 16 ст.

1.4. Берестейська церковна унія.

1.5. Запоріжська Січ-Козацька республіка

1.6. Культурне життя.

2. Українські землі в першій половині 17 ст.

2.1. Передумови і початок національно-визвольної війни.

2.2. Утворення української держави Гетьманщини.

2.2.1. Included

2.2.2. Included

2.2.3. Excluded

3. Українські землі наприкінці17 на початку 18ст.

3.1. Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст.

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Південна Україна та західноукраїнські землі в другій половині 18 ст.

3.2.1. Define actions as necessary

3.3. Південна Україна в другій половині 18 ст. Ліквідація Запорізької Січі

4. Відеоматеріал

5. Початок національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст.

5.1. Соціально-економічне життя України

5.1.1. Materials

5.1.2. Personel

5.1.3. Services

5.1.4. Duration

5.2. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні.

5.3. Культурне та церковне життя

5.3.1. Dependencies

5.3.2. Milestones

5.4. Доба героїчних походів козаків.Гетьман Петро конашевич Сагайдачний.

6. Українські землі в 60-80рр. 17ст.

6.1. Початок і передумови виникнення національно-визвольної війни.

6.1.1. Schedule

6.1.2. Budget

6.2. Перемоги війська Богдана Хмельницького.

6.2.1. KPI's

7. Українські землі в першій половині 17 ст.

7.1. Передумови і початок національно-визвольної війни.

7.2. Утворення української держави Гетьманщини.

7.2.1. Included

7.2.2. Included

7.2.3. Excluded