Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Stilfigurer

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Allitteration

bokstavsrim initialt hos betonande ord

ex. bobby borde bada

Allegori

använder ex djur för att berätta samma handling på ett annat sätt.

Allusion

anspelning på händelser eller personer eller litteratur

ex. "Långtbortistan" som är namnet på Pakistan i serietidningen Kalle Anka.

Anafor

är ett retoriskt grepp där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser.

I have a dream that one day this nation... I have a dream that one day on the red hills of Georgia... I have a dream that one day even the state of Mississippi... I have a dream today...

Anakolut

språkvetenskaplig term för sats eller satsfogning där två syntaktiska mönster sammanblandas, så att slutet inte passar ihop med början

ex. Vi hade dans i sjuan hade vi dans

Antites/Kontrast

motsättning, förnekande av ett visst påstående

först in, sist ut

Apostrofering

direkt tilltal till någon utanför texten

att tilltala någon ex. kära örebroare

Asyndes

avsaknad av sammanbindande konjuktioner, utan bindesord med kommatecken

ex: jag kom,jag sov, jag segrade

Besjälning

behandlande av döda ting som levande

vinden viskar

Eufemism

förmildrande utryck för att dö

ex. lägga en lars, snida en lans, springa över skolgården

Ironi

uttryck vars innebörd står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse

ex: vad varmt det är, när man går ut i kylan

Liknelse

jämförelse mellan olika metaforer

ex. rik som ett troll, arg som ett bi

Metafor

Klarspråk, man menar det man säger

ex. han är ett svin

Oxymoron

är ett ord eller begrepp som är sammansatt av två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga.

ex. skitbra, jätteliten, fulsnygg,

Paradox

En (skenbar) motsägelse som upphäver sanningshalten i en av de två leden

ex. "mitt tålamod, som är oändligt, håller på att ta slut" eller "de oövervinnerliga har förlorat"

Parodi

Kulturprodukt som efterliknar en annan, välkänd, kulturprodukt, eller en kulturell genre, ofta i syfte att nå komiska effekter.

ex. på parodier är när man imiterar en (för de som ser på) känd person på ett lite hånfullt eller elakt sätt. Många delar i dagens humor är parodi.

Pastisch

En pastisch är något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk.

ex. (En konstnär kan måla "som Rembrandt" under eget namn.) eller så kan det vara när man imiterar en stil inom t.ex. musik,film, teater.

Personifiering

Levandegör abstrakta begrepp. abstrakt=en avbildning som inte av yttre ting

ex."Barnatron har försvunnit från sitt bo, utan mössa, rock och sko"

Pleonasm/Tautologi

överflödigt tillägg

Backa baklänges, ensam singel, två tvillingar

Satir

Satir är en skrivteknik där man påvisar brister hos en individ eller en organisation. Ofta används detta inom humor och man använder ironi och skruvad humor inom satir.

ex. kända satirtexter är skrivna av August Strindberg, Hasse å Tage men även Mark Twain.