Stilfigurer

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer

1. Allitteration

1.1. bokstavsrim initialt hos betonande ord

1.2. ex. bobby borde bada

2. Allegori

2.1. använder ex djur för att berätta samma handling på ett annat sätt.

3. Allusion

3.1. anspelning på händelser eller personer eller litteratur

3.2. ex. "Långtbortistan" som är namnet på Pakistan i serietidningen Kalle Anka.

4. Anafor

4.1. är ett retoriskt grepp där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser.

4.2. I have a dream that one day this nation... I have a dream that one day on the red hills of Georgia... I have a dream that one day even the state of Mississippi... I have a dream today...

5. Anakolut

5.1. språkvetenskaplig term för sats eller satsfogning där två syntaktiska mönster sammanblandas, så att slutet inte passar ihop med början

5.2. ex. Vi hade dans i sjuan hade vi dans

6. Antites/Kontrast

6.1. motsättning, förnekande av ett visst påstående

6.2. först in, sist ut

7. Apostrofering

7.1. direkt tilltal till någon utanför texten

7.2. att tilltala någon ex. kära örebroare

8. Asyndes

8.1. avsaknad av sammanbindande konjuktioner, utan bindesord med kommatecken

8.2. ex: jag kom,jag sov, jag segrade

9. Besjälning

9.1. behandlande av döda ting som levande

9.2. vinden viskar

10. Eufemism

10.1. förmildrande utryck för att dö

10.2. ex. lägga en lars, snida en lans, springa över skolgården

11. Ironi

11.1. uttryck vars innebörd står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse

11.2. ex: vad varmt det är, när man går ut i kylan

12. Liknelse

12.1. jämförelse mellan olika metaforer

12.2. ex. rik som ett troll, arg som ett bi

13. Metafor

13.1. Klarspråk, man menar det man säger

13.2. ex. han är ett svin

14. Oxymoron

14.1. är ett ord eller begrepp som är sammansatt av två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga.

14.2. ex. skitbra, jätteliten, fulsnygg,

15. Paradox

15.1. En (skenbar) motsägelse som upphäver sanningshalten i en av de två leden

15.2. ex. "mitt tålamod, som är oändligt, håller på att ta slut" eller "de oövervinnerliga har förlorat"

16. Parodi

16.1. Kulturprodukt som efterliknar en annan, välkänd, kulturprodukt, eller en kulturell genre, ofta i syfte att nå komiska effekter.

16.2. ex. på parodier är när man imiterar en (för de som ser på) känd person på ett lite hånfullt eller elakt sätt. Många delar i dagens humor är parodi.

17. Pastisch

17.1. En pastisch är något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk.

17.2. ex. (En konstnär kan måla "som Rembrandt" under eget namn.) eller så kan det vara när man imiterar en stil inom t.ex. musik,film, teater.

18. Personifiering

18.1. Levandegör abstrakta begrepp. abstrakt=en avbildning som inte av yttre ting

18.2. ex."Barnatron har försvunnit från sitt bo, utan mössa, rock och sko"

19. Pleonasm/Tautologi

19.1. överflödigt tillägg

19.2. Backa baklänges, ensam singel, två tvillingar

20. Satir

20.1. Satir är en skrivteknik där man påvisar brister hos en individ eller en organisation. Ofta används detta inom humor och man använder ironi och skruvad humor inom satir.

20.2. ex. kända satirtexter är skrivna av August Strindberg, Hasse å Tage men även Mark Twain.