Koulutustuotteiden kehittäminen, suunnitelma huhtikuu 2010

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Koulutustuotteiden kehittäminen, suunnitelma huhtikuu 2010 by Mind Map: Koulutustuotteiden kehittäminen, suunnitelma huhtikuu 2010

1. Keveyttä ja miellekkyyttä työhön

1.1. Visuaalinen oppimisprosessi

1.2. Omien opettajien luentojen hyödyntäminen muissa toimipisteissä

1.2.1. Tallentaminen, tarjotaan muille

1.2.2. Yhteiset opinnot

1.3. Tekijöilleen uutta

2. Tarjontaprosessi kuntoon

2.1. Avoin / VirtuaaliAMK-tarjonta

2.1.1. Kenen tehtävä?

2.1.2. Avoimessa vähiten byrokratiaa

2.2. Erikostumisopinnot

2.3. Opsin kehittäminen

2.3.1. Markkinointihenkinen

2.4. Valtakunnallisten järjestelmien hyödyntäminen, vrt. HAMK Strategia

2.4.1. automaattisesti

2.4.1.1. Winhasta

2.5. Täydennyskoulutus

2.6. Opintojaksojen nimet

2.6.1. Kertoo osaamisesta

2.6.2. Ei matikka 1, 2 tyyliin

2.6.3. Laajasti kuvaava, yhteiskäyttöön sopiva nimi

2.7. Vapaasti valittavien käyttäminen

3. Markkinointimateriaali

3.1. Esitteet

3.1.1. Tulostettavat versiot

3.1.2. Opiskelijat mukaan, vrt. TeamKestävä

3.2. Videot

3.2.1. Opiskelijat ideoimaan tätä

3.3. Web-sivut

3.3.1. SoleOPS kuvaukset tehokkaasti käyttöön

3.3.1.1. Kuvaukset kuntoon

3.3.1.2. Teemaviikko tästä, koska?

3.3.1.2.1. Tiedotusviesti opettajille, että muistavat täytttää kaikki kohdat

3.3.1.3. Esimerkki kuvaukset (Jaana)

3.3.1.4. IT ohjeiden SoleOps sivun täydennykset

3.3.1.5. Vastuu; kojot

3.4. Liisa Mikkola ja kumppanit mukana

4. Koulutuksen toteutusprosessi, luonnos

4.1. Toteuttaminen

4.1.1. Opiskelijan prosessi

4.1.1.1. Kuvaukseen ja materiaaliin tutustuminen

4.1.1.1.1. Oppimisprosessin kuvaus ja materiaalit avoimesti verkossa

4.1.1.2. Opinnon lisääminen eHopsiin

4.1.1.3. Ilmoittautuminen

4.1.1.3.1. eHOPSin kautta

4.1.1.4. Opintojakson hopsin teko (suomennettava)

4.1.1.4.1. Online

4.1.1.4.2. Lähiohjaus

4.1.1.5. Tekeminen =oppiminen

4.1.1.6. Tenttiin (jos järjestetään) osallistuminen

4.1.2. Opettajan prosessi

4.1.2.1. Suunnittelu

4.1.2.1.1. Toteutussuunnitelman laatiminen

4.1.2.2. Tiedottaminen

4.1.2.2.1. Ilmoittautumisten käsittely

4.1.2.2.2. Aloitusviesti

4.1.2.3. Toteuttaminen

4.1.2.3.1. Opetuksen työkalut

4.1.2.3.2. Lähi

4.1.2.3.3. Online

4.1.2.3.4. Opiskelun työkalut

4.1.2.4. Tentin järjestäminen (jos tentti)

4.1.2.4.1. Moodle

4.1.2.4.2. Kysely - haluatko saada verkkotentin?

4.1.2.4.3. Tietoisku

4.1.2.4.4. Verkkotoimintojen alle verkkotenttisivu

4.1.2.5. Päätösviestin tekeminen

4.1.2.6. Arvosanan antaminen

4.1.3. Hallintoprosessi

4.1.3.1. Markkinointi

4.1.3.2. Ilmoittautuminen

4.1.3.2.1. Kysely: miten haluaa saada tiedottamisviestit - vaihtoehtoja: sähköposti, blogi, kännykkään voi myös olla yhdistelmiä tyyliin kaikki s-postiin, s-postiin ja kiireiset kännykkään, kaikki blogiin tyyliin

4.1.3.3. Todistukset

4.1.3.4. Laskutus

5. Periaatteita

5.1. Läpinäkyvyys

5.2. Avoimuus

5.3. Määrä tuo laatua

5.4. Yhteistä ideointia

5.5. Postiivisuus

5.6. Tavoitteellisuus

5.6.1. Talven mittaan näkyvää

5.7. Mitä kaikkea?

6. Vaiheet

6.1. Projektin aloittaminen, 15.6.2010 klo 12.30

6.1.1. Muistio

6.2. Määrittely ja prosessin kuvaus, elo-syyskuu 2010

6.2.1. Kytkentä TKI -toimintaan

6.3. Pilotit, syksy 2010

6.3.1. Bioenergia

6.3.1.1. Tarvitaan strateginen suunnitelma tähän

6.3.1.1.1. Opsin kehittämisryhmälle vinkit opsin kehittämiseen

6.3.1.1.2. Vastuuhenkilö: Liisa Mikkola, Ari Mikkola,Jukka Korhonen, Antti Peltola, Lauri Kaivosoja

6.3.1.1.3. Prosessi: täydennyskouluts (uudet jutut, seminaarit) -> erikoistumisopinnot -> opsiin

6.3.1.1.4. Uudet toteutustavat

6.3.1.2. HAMissa: metsäenergiatuottajan koulutusohjelma (perustutkinto)

6.3.1.2.1. Pekko Häkli

6.3.1.3. Hyvä tekijä olisi Ari Vänskä, Elinympäristön KT-keskus

6.3.1.4. Bioenergian erikoistumisopinnot, 30 op

6.3.1.4.1. Lämmöntuotanto

6.3.1.4.2. Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto

6.3.1.4.3. Liikenteen biopolttoaineet

6.3.1.4.4. Muut uusiutuvat energianlähteet

6.3.1.4.5. Liiketoimintamahdollisuudet bioenergia-alalla

6.3.1.4.6. Bioenergiaa kansainvälisesti

6.3.1.4.7. Eriyttävät opinnot

6.3.1.4.8. Käyttöliittymät

6.3.1.4.9. Toteukset

6.3.1.5. Keken sivuaine, uusiutuvat energiamuodot, 15 op

6.3.1.5.1. Biomassan tuotanto, jalostus ja käyttö 8 op

6.3.1.5.2. Sähkön ja lämmön tuotanto ja siirto 3 op

6.3.1.5.3. Muut uusiutuvat energiamuodot 4 op

6.3.1.5.4. Antaa valmiudet energiasuunnitelmien tekemiseen maatilalle

6.3.1.6. Kysymykset?

6.3.1.6.1. KUKA TEKEE?

6.3.1.7. Hankkeet

6.3.1.7.1. Kestävää energiaa Hämeestä

6.3.1.7.2. Maaseudun tiedotushanke

6.3.1.7.3. Hämeen bioenergiahanke 2, Pro Agria

6.3.1.7.4. Nurmesta energiaa, MTT

6.3.1.7.5. Energia-alan oppimisympäristöt -hankehakemus HAMI

6.3.2. Maatiaisrodut ja -kasvit

6.3.2.1. Annika Michelson

6.3.3. Sosiaalinen media

6.3.3.1. Jaana Nuuttila, Eero Jaakkola

6.3.4. Luonnon monimuotoisuuskartoitus, SL

6.3.4.1. Eero Jaakkola, tietotek, opisk.

6.3.5. Mitä muita?

6.4. Päätös jatkosta, joulukuu 2010

6.5. Kokemukset

6.5.1. Tähkäakatemia

6.5.1.1. Energiatalous oj??

6.5.2. Hyvinkää aikkarit 10

6.5.3. Eeron ja Annikan koulutukset

6.5.4. Muut

7. Kehittämisryhmä

7.1. Jaana Nuuttila

7.2. Annika Michelson

7.3. Eero Jaakkola

7.4. Liisa Mikkola

7.5. Anneli Kähkönen

7.6. Lotta Linko

7.7. Ilmari Häkkinen?

7.8. Katja Virtanen?

8. Lähtökohtana osaaminen

9. Sivuaine 15 op verkossa 1.1.2011

9.1. Mikä sopii kaikille?

9.1.1. PÄÄTETTY JO

9.2. Markkinointi ja yrittäjyys voisi olla?

9.3. Biologiseen perusteisiin liittyvä, biotekniikka

9.4. Sosiaalinen media ja viestintä

9.5. Paikkatieto?

9.6. Tarjonta

9.6.1. Opintojakson ilmoittautuminen VirtuaaliAMK portaaliin- visuaalinen rakennekuva

9.6.2. Opintojakson ilmoittautuminen Avoimeen - visuaalinen rakennekuva

10. Talousnäkökulma

11. New node