Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Koulutustuotteiden kehittäminen, suunnitelma huhtikuu 2010 by Mind Map: Koulutustuotteiden
kehittäminen,
suunnitelma
huhtikuu 2010
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Koulutustuotteiden kehittäminen, suunnitelma huhtikuu 2010

Keveyttä ja miellekkyyttä työhön

Visuaalinen oppimisprosessi

Omien opettajien luentojen hyödyntäminen muissa toimipisteissä

Tallentaminen, tarjotaan muille

Yhteiset opinnot

Tekijöilleen uutta

Tarjontaprosessi kuntoon

Avoin / VirtuaaliAMK-tarjonta

Kenen tehtävä?

Avoimessa vähiten byrokratiaa

Erikostumisopinnot

Opsin kehittäminen

Markkinointihenkinen

Valtakunnallisten järjestelmien hyödyntäminen, vrt. HAMK Strategia

automaattisesti, Winhasta

Täydennyskoulutus

Opintojaksojen nimet

Kertoo osaamisesta

Ei matikka 1, 2 tyyliin

Laajasti kuvaava, yhteiskäyttöön sopiva nimi

Vapaasti valittavien käyttäminen

Markkinointimateriaali

Esitteet

Tulostettavat versiot

Opiskelijat mukaan, vrt. TeamKestävä

Videot

Opiskelijat ideoimaan tätä

Web-sivut

SoleOPS kuvaukset tehokkaasti käyttöön, Kuvaukset kuntoon, Teemaviikko tästä, koska?, Tiedotusviesti opettajille, että muistavat täytttää kaikki kohdat, Esimerkki kuvaukset (Jaana), IT ohjeiden SoleOps sivun täydennykset, Vastuu; kojot

Liisa Mikkola ja kumppanit mukana

Koulutuksen toteutusprosessi, luonnos

Toteuttaminen

Opiskelijan prosessi, Kuvaukseen ja materiaaliin tutustuminen, Oppimisprosessin kuvaus ja materiaalit avoimesti verkossa, Opinnon lisääminen eHopsiin, Ilmoittautuminen, eHOPSin kautta, Jos avoin / Virtamk -opiskelija, mistä opettaja näkee sähköpostiosoitteen?, Opintojakson hopsin teko (suomennettava), Online, Mobiililla wordpressiin, PodCast, Acrobat Connect, Lähiohjaus, Tiedotusviestit kännykkään, Portaali, Mobiletools?, Moodle?, Tekeminen =oppiminen, Tenttiin (jos järjestetään) osallistuminen

Opettajan prosessi, Suunnittelu, Toteutussuunnitelman laatiminen, Tiedottaminen, Ilmoittautumisten käsittely, Aloitusviesti, Toteuttaminen, Opetuksen työkalut, Visuaalinen oppimisprosessi, Esimerkkejä, Projektioppimisen työkalut ja menetelmät, Lähi, Luennot nauhoitetaan, Acp, Webex, Muu toiminta kuvataan muulla tavalla, jos tarpeen, Online, Tietoiskut, Asiantuntijaluennot, Paneelit, Ohjaustilaisuudet, Opiskelun työkalut, Sosiaalisen media käyttö, Assistentti tai muu vastaava järjestelmä, Integrointi tietotekniikkakoulutukseen, Opintojen integrointi; kielet, Tentin järjestäminen (jos tentti), Moodle, Kysely - haluatko saada verkkotentin?, Tietoisku, Verkkotoimintojen alle verkkotenttisivu, Päätösviestin tekeminen, Arvosanan antaminen

Hallintoprosessi, Markkinointi, Ilmoittautuminen, Kysely: miten haluaa saada tiedottamisviestit - vaihtoehtoja: sähköposti, blogi, kännykkään voi myös olla yhdistelmiä tyyliin kaikki s-postiin, s-postiin ja kiireiset kännykkään, kaikki blogiin tyyliin, Todistukset, Laskutus

Periaatteita

Läpinäkyvyys

Avoimuus

Määrä tuo laatua

Yhteistä ideointia

Postiivisuus

Tavoitteellisuus

Talven mittaan näkyvää

Mitä kaikkea?

Vaiheet

Projektin aloittaminen, 15.6.2010 klo 12.30

Muistio

Määrittely ja prosessin kuvaus, elo-syyskuu 2010

Kytkentä TKI -toimintaan

Pilotit, syksy 2010

Bioenergia, Tarvitaan strateginen suunnitelma tähän, Opsin kehittämisryhmälle vinkit opsin kehittämiseen, Vastuuhenkilö: Liisa Mikkola, Ari Mikkola,Jukka Korhonen, Antti Peltola, Lauri Kaivosoja, Ennen vuoden vaihdetta läpi, Prosessi: täydennyskouluts (uudet jutut, seminaarit) -> erikoistumisopinnot -> opsiin, Uudet toteutustavat, Uusi käyttöliittymä (verkko, mobiili), Eero Jaakkola, Annika Michelson, Jaana Nuuttila, Ulla-Maija Knuutti, HAMissa: metsäenergiatuottajan koulutusohjelma (perustutkinto), Pekko Häkli, Hyvä tekijä olisi Ari Vänskä, Elinympäristön KT-keskus, Bioenergian erikoistumisopinnot, 30 op, Lämmöntuotanto, Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto, Liikenteen biopolttoaineet, Muut uusiutuvat energianlähteet, Liiketoimintamahdollisuudet bioenergia-alalla, Bioenergiaa kansainvälisesti, Eriyttävät opinnot, Bioenergiahankkeen vetäjä, Yrittäjä, Maatilan energianeuvoja, Käyttöliittymät, Arkipäivätoteutukset, esim. keskiviikkona, Viikonloppuna, Verkkomonimuoto, Toteukset, 1 takana, Monimuoto; lähipäivät (pe ja la), etätehtävät, Moodle, 1 menossa, Monimuoto; lähipäivät (pe ja la), etätehtävät, Moodle, Hakijoita oli 30, otettiin 20, 1 tulossa, Keken sivuaine, uusiutuvat energiamuodot, 15 op, Biomassan tuotanto, jalostus ja käyttö 8 op, Sähkön ja lämmön tuotanto ja siirto 3 op, Muut uusiutuvat energiamuodot 4 op, Antaa valmiudet energiasuunnitelmien tekemiseen maatilalle, Tekee palvelutoimintana maatilalla, Kysymykset?, KUKA TEKEE?, Onko markkinat kyllästetty?, Mitä viedään täydennyskoulutukseen?, Halutaanko täydennyskoulutukseen jotakin?, Mitä viedään avoimeen?, Tomi Sankari, Siirtyy muihin tehtäviin, Edellyttää uuden henkilön saamista, Mitä, kenelle ja miten?, Mitä tehdään erikoistumisopintoihin?, Kenen kanssa yhdessä?, Hankkeet, Kestävää energiaa Hämeestä, Liikkuu samoja asioita, Tulee tietoa, joka voisi olla opetuksen osana, Toimia esimerkkinä, Kohderyhmänä viranomaiset ja suunnittelijat, http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankkeet/kestavaa_energiaa_hameesta, Maaseudun tiedotushanke, Bioenergiatiedotusta Uudenmaan maanviljelijöille, Hämeen bioenergiahanke 2, Pro Agria, Rahoitus on 30 000: KEKE, Mustiala, Nurmesta energiaa, MTT, Energia-alan oppimisympäristöt -hankehakemus HAMI, Pohjana yAMK opinnäytetyö, Lauri

Maatiaisrodut ja -kasvit, Annika Michelson

Sosiaalinen media, Jaana Nuuttila, Eero Jaakkola

Luonnon monimuotoisuuskartoitus, SL, Eero Jaakkola, tietotek, opisk.

Mitä muita?

Päätös jatkosta, joulukuu 2010

Kokemukset

Tähkäakatemia, Energiatalous oj??

Hyvinkää aikkarit 10

Eeron ja Annikan koulutukset

Muut

Kehittämisryhmä

Jaana Nuuttila

Annika Michelson

Eero Jaakkola

Liisa Mikkola

Anneli Kähkönen

Lotta Linko

Ilmari Häkkinen?

Katja Virtanen?

Lähtökohtana osaaminen

Sivuaine 15 op verkossa 1.1.2011

Mikä sopii kaikille?

PÄÄTETTY JO

Markkinointi ja yrittäjyys voisi olla?

Biologiseen perusteisiin liittyvä, biotekniikka

Sosiaalinen media ja viestintä

Paikkatieto?

Tarjonta

Opintojakson ilmoittautuminen VirtuaaliAMK portaaliin- visuaalinen rakennekuva

Opintojakson ilmoittautuminen Avoimeen - visuaalinen rakennekuva

Talousnäkökulma

New node