Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CZT & Onderzoeksgroepen by Mind Map: CZT & Onderzoeksgroepen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

CZT & Onderzoeksgroepen

Artesis

ProductOntwikkeling

Stijn Verwulgen, Chris Baelus

Generieke competenties, people center design, technology center design

specifieke competenties, interaction design, usablilty testing, prototyping, ideation

gezondheidszorg

Steven Truyen, Peter Aerts

Generieke competenties

specifieke competenties

Industriële Wetenschappen (Elektronica-ICT)

Generieke competenties

Elektronica-ICT, Alessandro Ledda, Luc Pieters, AMBient InTelligence (AMBIT), Near Field Communication (NFC), Real Time Location System (RTLS), Maarten Weyn, MEMS, Radio Frequency Identification(RFID), Ambient MultiMedia Imaging (AMMI), Computervisie, Medische signaalverwerking

specifieke competenties, Beeldverwerking, Computervisie

KdG

Industriële Wetenschappen en Technologie

Walter Daems

TERA-Labs Master Elektronica-ICT, Marijn Temmerman, Embedded systems design, Embedded software design, hardware/software co-design

Industrieel VisieLab Master Elektromechanica, Luc Mertens, Visietechnologie, 3D-vision ( Stereovisie & RGBd ), Matlab / Halcon

gezondheidszorg

Christine Ceulemans, Erik Franck

kwaliteit van de zorg

Veilige en comfortabele zorg

zorginnovatie

Gezondheidspromotie

Ondervoeding

Fysieke fixatie

Risicoscreening postpartumdepressie

Gewicht postnataal

UA

Faculteit Geneeskunde

Paul Van De Heyning

VAXINFECTIO, vaccinologie, Pierre Van Damme, toedieningsvormen Vaccins, Medische Microbiologie, Herman Goossens, diagnostic van bacteriën

LEMP, Pneumologie, Wilfried De Backer, pneumologie, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, diabetologie en metabolisme, Luc Van Gaal, pneumologie, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, kindergeneeskunde, Ramet Jose, Desager Kristine, Peritoneaal dialyse bij kinderen, Voorkomen van allergische aandoeningen, Pathofysiologie van bedplassen, Nefrologie, Gert Verpooten

ASTARC, Neus Keel en oor (NKO), Paul Van De Heyning, Evenwichtsonderzoek, Cochleaire implantatie, Oogheelkunde, Marie-Jose Tassignon, Ooglensonderzoek, Cornea transplantatie, Orthopedie, Johan Somville, RSI, Thorax - en vaatheelkunde, Paul Van Schil, Stents, Tandheelkunde, Marc Braem, protheses, Urologie, Jean-Jacques wyndaele, zindelijkheidstraining

CAPRI, psychiatrie, Bernard Sabbe, psychiatrie, diagnostiek, psychomotoriek

ELIZA, huisartsgeneeskunde, Paul Van Royen, diabetisch zorg, Handicapstudies, e-Health

TPR, Cardiovasculaire aandoeningen, christiaan vrints, hartfalen, Fysisiche training

ESOC, sociale geneeskunde, Marc Van Sprundel, toedieningsvormen Vaccins

Faculteit Wetenschappen

Dirk Van Dyck,...?

Onderzoeksgroep Biomedische Fysica, prof. Joris Dirckx, Biomedische fysica

VisieLab, Jan Sijbers, Digitale beeldverwerking, Patroonherkenning

PATS, Chris Blondia, Performance Analysis of Telecommunication Systems (PATS)

ADReM, Jan Paradaens, Advanced Database Research and Modelling

Faculteit Faramceutisce, Biologiemedische, Dierengeneeskundige Wetenschappen

Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

prof. Karel Soudan

departement Management, Prof. Dr. Paul Matthyssens, Strategic management, Prof. Dr. Paul Matthyssens, waarde innovatie, afstemming organisatie - markt, strategische flexibiliteit, strategische heroriëntering, marktgerichte strategie, publiek management, Prof. Dr. Nathalie Vallet, New public management, organisatie en managementpraktijken in (semi)publieke en sociale organisaties

departement Milieu, Technologie en Technologiemanagement, active perception lab, prof. Herbert Peremans, data-acquisitie, sensorsystemen, sensoren voor omgevingswaarnemingen

departement Algemene Economie, prof. Diana De Graeve

UAMS

prof. Johan Braet