Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

metody badań pedagogicznych by Mind Map: metody badań pedagogicznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

metody badań pedagogicznych

obserwacja

warunki i zalety poprawnej obserwacji

przedmiot obserwacji

techniki obserwacji standaryzowanej

techniki obserwacji niestandaryzowanej

eksperyment

określenie eksperymentu

techniki eksperymentalne

uzyteczność badan eksperymentalnych

technika grup równoleglych technikia rotacji techniki czterech grup technika jednej grupy

skala ocen

rodzaje skal ocen

skale numeryczne i graficzne skale przymiotnikowe i opisowe  

konstruowanie skal ocen

testy osiagnięc szkolnych

przegląd zadań testowych

zadanie wielokrotnego wyboru zadania wielokrotnego szeregowania zadania dwustronnego wyboru zadania alternatywne