metody badań pedagogicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
metody badań pedagogicznych by Mind Map: metody badań pedagogicznych

1. obserwacja

1.1. warunki i zalety poprawnej obserwacji

1.2. przedmiot obserwacji

1.3. techniki obserwacji standaryzowanej

1.4. techniki obserwacji niestandaryzowanej

2. eksperyment

2.1. określenie eksperymentu

2.2. techniki eksperymentalne

2.3. uzyteczność badan eksperymentalnych

3. skala ocen

3.1. rodzaje skal ocen

3.2. konstruowanie skal ocen

4. testy osiagnięc szkolnych

4.1. przegląd zadań testowych