Internetowa aktywność gimnazjalistów i jej pedagogiczne konsekwencje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Internetowa aktywność gimnazjalistów i jej pedagogiczne konsekwencje by Mind Map: Internetowa aktywność gimnazjalistów i jej pedagogiczne konsekwencje

1. Aktywność i twórczość w koncepcji pedagogicznej

1.1. Rodzaje aktywności

1.2. Rodzaje uczenia

2. Typy usług internrtowych

2.1. Poczta elektroniczna

2.2. Przesyłanie plików

2.3. World Wide Web

2.4. Grupy dyskusyjne

2.5. Chat

2.6. Wideokonferencje

2.7. Gry online

2.8. Fora dyskusyjne

2.9. Komunikatory

3. Zarys historyczny rozwoju Internetu

3.1. Internet na Świecie

3.2. Internet w Polsce

4. Zdolności i uzdolnienia twórcze młodzieży

5. Ekspresja jako przejaw aktywności twórczej

5.1. Rodzaje ekspresji