ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ (ТЗН)

BG
bonch g

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ (ТЗН) by Mind Map: ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ (ТЗН)

1. Класифікація ТЗН

1.1. за призначенням

1.1.1. широкого призначення

1.1.2. спеціальні

1.2. за функціями

1.2.1. подання інформації

1.2.2. контролю знань

1.3. за способом впливу

1.3.1. візуальні

1.3.2. аудитивні

1.3.3. аудіовізуальні

2. ТЗН-система засобів, що складається із

2.1. специфічних носіїв навчальної інформації

2.2. апаратури для виробництва навчальної інформації

2.3. апаратури для подання навчальної інформації

3. Проблема використання має такі два аспекти

3.1. педагогічний

3.1.1. створення носіїв навчальної інформації

3.1.2. визначення змісту відповідно до дидактичних вимог

3.1.3. розробка методики застосування

3.2. технічний

3.2.1. створення апаратури для вироблення носіїв навчальної інформації

3.2.2. пристосування апаратури для вироблення носіїв навчальної інформації

3.2.3. задоволення технічних і педагогічних вимог

4. Дидактичні функції ТЗН

4.1. науковість

4.2. наочність

4.3. пізнавальність

4.4. міцність знань

4.5. темп вивчення

4.6. самостійність

4.7. індивідуальність

4.8. контроль та ін.

5. Фактори, що впливають на доцільність використання ТЗН

5.1. педагогічна якість

5.2. наукова якість

5.3. інтерес учнів

5.4. вік учнів

5.5. зміст навчального матеріалу

5.6. методична зрілість викладача

6. Провідні методи використання ТЗН

6.1. наочно-ілюстративний

6.1.1. ТЗН використовується для ілюстрації живого слова викладача

6.1.2. ТЗН використовується для наочної демонстрації нової інформації

6.2. активно-евристичний

6.2.1. ТЗН використовується як джерело нової інформації

6.2.2. ТЗН впливає на пізнавальну, творчу діяльність учнів

7. Етапи методичної підготовки до застосування ТЗН

7.1. вибір типу ТЗН, що відповідає меті заняття

7.2. попередній перегляд

7.3. визначення доцільності використання

7.3.1. формування світогляду

7.3.2. розширення можливостей викладання

7.3.3. ознайомлення з історією науки

7.3.4. розвиток критичного мислення

7.3.5. здійснення звязку з життям та ін.

7.4. визначення виду навчального заняття

7.5. визначення функції ТЗН в структурі заняття

7.5.1. повідомлення нового

7.5.2. ілюстрація

7.5.3. узагальнення

7.5.4. систематизація

7.5.5. навчальний проект

7.5.6. закріплення

7.5.7. контроль

7.6. вибір провідного методу використання

7.6.1. наочно-ілюстративний

7.6.2. активно-евристичний

7.7. вибір методичних прийомів показу

7.7.1. повністю

7.7.2. частинами

7.7.3. окремими кадрами

7.8. визначення способів активізації пізнавальної діяльності учнів

7.8.1. повідомлення мети

7.8.2. перегляд матеріалу

7.8.3. постановка завдання

7.8.4. формулювання проблеми

7.8.5. контрольні питання

7.8.6. складання плану

7.8.7. виконання вправ

7.8.8. обговорення

7.9. складання плану заняття

8. Основні функції викладача в системі навчання з ТЗН

8.1. взаємозвязок виховання і навчання

8.2. розвиток самостійного мислення учнів

8.3. керування та корегування процесу навчання із застосуванням сучасних ІТН

8.4. керування процесом навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

8.5. вироблення і постановка нових завдань навчання