Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PRINCE2® - PRojects IN Controlled Environments 2 by Mind Map: PRINCE2® - PRojects IN Controlled Environments 2
5.0 stars - 8 reviews range from 0 to 5

PRINCE2® - PRojects IN Controlled Environments 2

PRINCE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki AXELOS. PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki AXELOS. Trademarks are properties of the holders, who are not affiliated with mind map author.

PRINCE2® Roles (10)

Role projektowe są ściśle związane z tematem Organizacja

Project Board (PB) (3)

Strona 36 Nagłówek 5.3.2.2

Project Assurance (PA) (3)

Change Authority (CA)

Strona 38 Nagłówek 5.3.2.4

Project Manager (PM)

Strona 40 Nagłówek 5.3.2.6

Team Manager(s) (TM)

Strona 40 Nagłówek 5.3.2.7

Project Support (PS)

Strona 41 Nagłówek 5.3.2.8

Project Management according to PRINCE2®

The goal of project management according to PRINCE2®:

Project management according to PRINCE2® is a constant cycle

Strona 5

Key benefits of adopting PRINCE2®

PRINCE2® Processes (7)

Strona 121

PRINCE2 to sposób podejścia do zarządzania projektami oparty na procesach.

Precyzując 7 typów Procesów, ponieważ niektóre procesy mogą wystąpić kilkukrotnie w projekcie.

Processes are positioned across 3 levels (yet PRINCE2® recognizes 4 levels):

Starting up a Project (SP)

Directing a Project (DP)

Initiating a Project (IP)

Controlling a Stage (CS)

Managing Product Delivery (MPD)

Managing a Stage Boundary (MSB)

Closing a Project (CP)

PRINCE2® Themes (7)

Strona 17 - spis Tematów PRINCE2.

Tematy to obszary którymi musimy zarządzać w projekcie prowadzonym wg. PRINCE2®.

Każdy z tematów zgdonie ze swoim przeznaczeniem odpowiada na konkretne pytanie.

1. Business Case

Rozdział 4

2. Organisation

Rozdział 5

3. Quality

Rozdział 6

4. Plans

Rozdział 7

5. Risk

Rozdział 8

6. Change

Rozdział 9

7. Progress

Rozdział 10

PRINCE2® Principles (7)

Strona 11

The building blocks upon which the PRINCE2® themes and PRINCE2® processes are based

In PRINCE2, all principles are rules and must be followed

Principles are universally applicable statements.

According to PRINCE2® (and other AXELOS best practices) principles are:

1. Continued business justification

2. Learn from experience

3. Defined roles and responsibilities

4. Manage by stages

5. Manage by exception

6. Focus on products

7. Tailoring

How PRINCE2® defines project

Interpreting project definition

Strona 3

5 factors that differentiate Projects from Business As Usual (BAU)

Strona 3

6 project performance variables (effectiveness aspects)

Strona 5

PRINCE2® structure

Strona 6

PRINCE2® method has 4 integrated elements

"Magic number 7"

What PRINCE2® does not provide?

PRINCE2® Management products (26)

Produkty zarządcze w PRINCE2 to zestawy informacji opisujące projekt. Innymi słowy (upraszczając w celu zrozumienia) jest to dokumentacja projektowa. W PRINCE2 stosowane jest słowo produkty, gdyż określenie "dokumentacja" narzuca już pewne ograniczenia co do formy. PRINCE2 nie definiuje  i nie narzuca formy jaką przyjmie dokumentacja - stąd pojęcie produkt zarządczy. Ich forma może być w różnej postaci: word, excel, oprogramowanie do zarządzania projektami, MS Project, etc. Pryncypium 7 - Dostosowanie do warunków projetku.

Baseline

Dodatek A, strona 249 Produkty zarządcze typu "bazowe", określają podstawowe aspekty zarządzania projektem PRINCE2. Zmiany w tych produktach zarządczych proponuje / wprowadza Kierownik Projektu a zatwierdzają osoby z Komitetu Sterującego. Wyjątkami od reguły są Grupa Zadań (A.26) oraz Plan Zespołu (A.16), te produkty nie wymagają akceptacji Kompitetu Sterującego. Grupa Zadań (A.26) tworzy Kierownik Projektu i nie wymaga ona akceptacji Komitetu Sterującego, Plan Zespołu (A.16) tworzy Kierownik Zespołu i zatwierdza go Kierownik Projektu, bez potrzeby akcepacji od strony Komitetu Sterującego.

Records

Dodatek A, strona 249 Produkty zarządcze typu "zapisy", zawierają dynamiczne informacje wraz z historią zmian o stanie projektu. Podlegają częstym zmianom. Zmiany w tych produktach zarządczych proponuje / wprowadza Kierownik Projektu lub Wsparcie.

Reports

Dodatek A, strona 249 Produkty zarządcze typu "raporty", przekazują aktualne informacje o stanie projektu. Są to statyczne produkty zarządcze, gdyż nie podlegają aktualizacji. WYJATEK: Raport o Zagadnieniu (A.13) jako jedyny z protuktów zarządczych typu raporty, może być (i w praktyce najczęściej jest) aktualizaowany. Wszystkie raporty są tworzone przez Kierownik Projektu. WYJATEK: Raport z Punktu Kontrolnego (A.3) jest tworzony przez Kierownika Zaspołu.

Praktyka

PRINCE2® - process based standard and sequential/cascading project management methodology (not a recommendation, not a good practice, not guidelines, not technique, not framework) to the general (not related to a specific industry, such as: IT or construction) sequential (non iterative and adaptive) project management. PRINCE2® methodology is one of the 12 recognized globally and practically proven management standards from AXELOS® Global Best Practice family of UK standards.

1989

PRINCE2® v1 was published in 16.06.1996.

PRINCE2® v2 was published 1998.

PRINCE2® v3 was published in 2002.

PRINCE2® v4 was published in 2005.

PRINCE2® v5 was published in 2009.

PRINCE2® v6 was published in 2017.

How PRINCE2® fits into AXELOS® Global Best Practices family of UK standards.

AXELOS® Global Best Practices family of standards from UK.

Since 2000 the Office of Government Commerce (OGC), former owner of PRINCE2® (and other Best Management Practices) has been the custodian of the portfolio on behalf of UKG. In June 2010 as a result of UKG reorganisation the Minister for the Cabinet Office announced that the PRINCE2® functions have moved into Cabinet Office.

PRINCE2® consists of: 7 Principles, 7 Themes, 7 Processes, 40 Sub-processes, 10 Project Roles, 4 Quality Assurance Roles, 3 Issue Types, 2 Techniques, 2 Procedures, 3 Budget Types, 5 Project Factors, 6 Project Performance Factors (effectiveness aspects), 26 Management Products (divided on 3 types)

Download: PRINCE2® Matrix Processes vs Management Products vs Roles vs Responsibilities (PDF)

Download: PRINCE2® Process Model (PDF)

PRINCE2® Official publications

PRINCE2® Skuteczne Zarządzanie Projektami

Directing Successful Projects with PRINCE2®

Passing your PRINCE2 Examinations 2009 Edition

PRINCE2® Maturity Model (P2MM)

PRINCE2® Maturity Model (P2MM) - Self-Assessment

Interactive PRINCE2® Glossary

Interactive PRINCE2® Glossary

This freeware, non-commercial mind map (aligned with the newest version of PRINCE2®) was carefully hand crafted with passion and love for learning and constant improvement as well for promotion the PRINCE2® method and as a learning tool for candidates wanting to gain PRINCE2® qualification. (please share, like and give feedback - your feedback and comments are my main motivation for further elaboration. THX!)

Questions / issues / errors? What do you think about my work? Your comments are highly appreciated. Feel free to visit my website: www.miroslawdabrowski.com

PRINCE2® Techniques (2)

Product-based planning technique

Quality review technique

PRINCE2® Procedures (2)

Issue and change control procedure

Configuration management procedure

PRINCE2® Official resources

PRINCE2® sample exams available online

PRINCE2® syllabus

Glosariusz PRINCE2®

PRINCE2® management products templates

PRINCE2® official website

PRINCE2® Foundation exam prep questions

http://miroslawdabrowski.com/downloads/PRINCE2/Exam%20prep%20questions/

Quality Review Roles (4)

chair

presenter

controller / reviewer

administrator