Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ThoughtExpedition 20-01-2015 Huizen by Mind Map: ThoughtExpedition 20-01-2015 Huizen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ThoughtExpedition 20-01-2015 Huizen

Handleiding

takken open-/dichtklappen

notities

attachment

link

thema

Waar blijft het herstel van de crisis?

Sinds 2008 zijn we in crisis en er is nog geen zicht op structureel herstel. Veel beleidsmakers denken problemen op te lossen met de oorzaak, een voorbeeld: ‘Philips CEO Frans van Houten ziet het bijdrukken van geld door de ECB, als oplossing voor de tegenvallende vraag naar Philips producten.’ De vraag is of dit de oplossing of de oorzaak van het probleem is?  Volgens Albert Einstein kun je belangrijke problemen niet oplossen met hetzelfde denkkader als waarmee ze ontstaan zijn …. hier ligt de uitdaging voor de deelnemers om door dialoog elkaar nieuwe inzichten te verschaffen. 

welkom

Paul Bessems

Paul Bessems is organisatiekundige, pionier, schrijver en strategisch adviseur. Hij heeft als ondernemer en onderzoeker ruim 25 jaar ervaring in nieuwe organisatievormen en is vooral expert op het gebied van hybride organiseren.  Hybride organiseren is kruising tussen zelf doen en uitbesteden, tussen bedrijf en markt. Het is een fundamenteel nieuwe vorm die én schaalbaar én flexibel is. Hybride organiseren is geschikt voor het opzetten van bijvoorbeeld een vast-flexschil, van samenwerkingsverbanden zoals gedeelde informatienetwerken, supra shared service centers, communities en coöperaties. Deze spelen een belangrijke rol in de netwerkeconomie, het productiever maken van informatiewerkers en het verduurzamen van onze welvaart.  Naast zijn werk als organisatieadviseur is hij ook bestuursvoorzitter van de Weconomics Foundation. Deze stichting draagt bij aan de organisatie van een duurzame welvaart door informatiewerkers productiever te maken en de surplustijd aan te wenden voor taken die de overheid steeds vaker terugbrengt naar de burger. Ten slotte is hij ook founder en thought leader of The Institute for New Organizational Thinking. 

TEX voorbereiding (pdf)

TEX voorbeelden (pdf)

TEX presentatie 20-01-2015 (pdf)

notities

opgevangen tijdens groepswerk

Groep 1

Groep 2

Groep 3

delen inzichten

groep 1

groep 2

groep 3

afsluiting door Paul Bessems

Thought Leaders ervaringen

Weconomics

interessante links

Weconomics

Paul Bessems

CreaMatics

All Art