ThoughtExpedition 20-01-2015 Huizen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ThoughtExpedition 20-01-2015 Huizen by Mind Map: ThoughtExpedition 20-01-2015 Huizen

1. Handleiding

1.1. takken open-/dichtklappen

1.2. notities

1.3. attachment

1.4. link

2. thema

2.1. Waar blijft het herstel van de crisis?

3. welkom

3.1. Paul Bessems

3.2. TEX voorbereiding (pdf)

3.3. TEX voorbeelden (pdf)

3.4. TEX presentatie 20-01-2015 (pdf)

3.5. notities

3.5.1. Allard Bentvelsen - gastheer

3.5.1.1. kunstdocenten - hebben het moeilijk

3.5.1.2. met Paul Bessems

3.5.1.2.1. hoe dan wel

3.5.1.2.2. vervolg activiteiten komen nog

3.5.1.3. zie website All Arts Professionals

3.5.2. Hans Terhurne

3.5.2.1. ondersteunen van visueel denken

3.5.2.2. vandaag: verslag in vorm van mind map

3.5.3. Paul Bessems

3.5.3.1. over Paul

3.5.3.1.1. onafhankelijk adviseur

3.5.3.1.2. boekenschrijver

3.5.3.1.3. mijn thema: welvaart

3.5.3.2. vandaag

3.5.3.2.1. expeditie

3.5.3.2.2. bezig zijn met wijsheid

3.5.3.2.3. verwonderen

3.5.3.2.4. niet verlangen

3.5.3.2.5. niet lineair denken

3.5.3.3. presentatie

3.5.3.3.1. actueel

3.5.3.3.2. Big Data

3.5.3.3.3. industriële revolutie

3.5.3.3.4. andere toekomst

3.5.3.4. quotes t.b.v. groepswerk

3.5.3.4.1. Een crisis is een stormactige overgang naar een andere realiteit. Zodra je deze realiteit ervaart is de crisis voorbij.

3.5.3.4.2. Madame Curie: Nothing in life is to be feared,it's only to be understood. Now it's time to understand more, so that we may fear less.

3.5.3.4.3. Peter Drucker: The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterda's logic

3.5.3.4.4. Einstein: De wereld die we gemaakt hebben is een product van ons denken. Om deze wereld te veranderen moeten we ons denken veranderen.

3.5.3.4.5. context -> bedrijfsblindheid

3.5.3.4.6. If you change the way you look at things, the things you look at, change.

3.5.3.4.7. van postie wisselen!

3.5.3.4.8. Bernard Shaw: Those who cannot change their minds cannot change anything

3.5.3.5. TEX

3.5.3.5.1. dialoog en eigen inzicht verruimen

3.5.3.5.2. ander denkkader

3.5.3.5.3. opbouw

3.5.3.5.4. TEX

3.5.3.5.5. groepswerk

3.5.3.5.6. thema: waar blijft het herstel van de crisis?

4. opgevangen tijdens groepswerk

4.1. Groep 1

4.1.1. A

4.1.1.1. Leidt crisis tot iets beters?

4.1.1.1.1. Algemeen misschien niet slecht

4.1.1.1.2. Persoonlijk iets minder

4.1.1.2. De aap heeft wel z'n playstation ...

4.1.1.2.1. Maar is ie nou blij?

4.1.1.2.2. Gevangen in systeem?

4.1.1.2.3. Geld slaaf van jou, niet jij slaaf van geld

4.1.1.2.4. Welke aap is nou het gelukkigst?

4.1.1.3. Indonesie

4.1.1.3.1. Gemeenschapszin

4.1.1.3.2. Actieve liefde

4.1.1.3.3. Minder geld

4.1.1.3.4. Smartphone toch maar ingeschakeld laten?

4.1.1.4. Mens wordt bedreigd, met elkaar failliet gaan?

4.1.1.4.1. Plastic soep ...

4.1.1.4.2. Zorgen om volgende generatie

4.1.1.4.3. Bali

4.1.1.4.4. Ik maak me echt zorgen!

4.1.2. B

4.1.2.1. Drieëenheid

4.1.2.1.1. Science

4.1.2.1.2. Wetenschap

4.1.2.1.3. Kunst

4.1.2.2. Afluisteren NSA

4.1.2.2.1. Techniek

4.1.2.2.2. Maar een mens drukt op de knoppen

4.1.2.3. Voorbeeld

4.1.2.3.1. Vergeestelijking

4.1.2.3.2. Verzakelijking

4.1.2.3.3. "Ik ga de boel zo meteen opblazen"

4.1.2.4. Beroepsgeheim advocaten

4.1.2.4.1. Anders is er geen recht ...

4.1.2.4.2. Waar zijn de grenzen?

4.1.2.4.3. 'Klein' aantal slachtoffers in Parijs tegenover 2000 in Nigeria

4.1.2.4.4. Waar is de menselijkheid

4.1.2.4.5. Door beroepsgeheim voelen mensen zich veilig bij een arts ...

4.1.2.4.6. Ook beroepsgeheim bij coaching ...

4.1.2.5. Voorbeeld Zorginstelling

4.1.2.5.1. Baas moet weg, zijn zoon: "zo erg wat er met mijn vader gebeurt" - hallo ...

4.1.2.6. Sluit je mensen in of sluit je mensen buiten?

4.1.2.7. Voorbeeld

4.1.2.7.1. Zuurstof

4.1.2.7.2. Koolstof

4.1.2.7.3. Vergt verschillen in omgang

4.1.2.7.4. Samengaan betekent een omgang op basis van de nieuwe samenstelling

4.1.2.8. Voorbeeld

4.1.2.8.1. Fiets met kettting aan paal in Vondelpark openzagen

4.1.2.8.2. Bij de witte man werd geen politie gewaarschuwd ...

4.1.2.8.3. En ik zou net zo gehandeld hebben ...

4.1.2.8.4. Waar is mijn moreel besef?

4.2. Groep 2

4.2.1. A

4.2.1.1. Hadden idee autonoom te kunnen leven

4.2.1.1.1. Welvaart jaren 50-60

4.2.1.1.2. Ver-/ontzuiling???

4.2.1.1.3. Van oud geloof naar nieuw geloof

4.2.1.1.4. Afhankelijker dan ooit van geld

4.2.1.1.5. Complex systeem maakt draaien aan knoppen moeilijk

4.2.1.2. Fundamentele transitie

4.2.1.2.1. Hoe komen we op volgende curve?

4.2.1.2.2. Politieke versnippering levert weinig zinnige besluiten

4.2.1.2.3. Politieke systeem is ook aan z'n eind

4.2.1.2.4. Hoe zijn ontwikkelingen te combineren?

4.2.2. B

4.2.2.1. Deeleconomie

4.2.2.1.1. Spanning opbouwen om verandering te bewerkstelligen

4.2.2.1.2. Draagt bij maar is geen oplossing

4.2.2.1.3. Circulaire deeleconomie?

4.2.2.1.4. In 2007 zou voorspelling huidige situatie niet geloofd zijn

4.2.2.1.5. Vraagt om vertrouwen

4.2.2.1.6. Heeft overheid dan recht om belasting te heffen

4.2.3. MindMap Wil Krause (pdf)

4.3. Groep 3

4.3.1. Waar blijft herstel van de crisis?

4.3.1.1. Voorbeeld

4.3.1.1.1. Wat wil je nou verdienen?

4.3.1.1.2. Geld is applaus voor je werk ...?

4.3.1.1.3. Wanverhouding tussen prestatie

4.3.1.2. Wanneer we stoppen met applaudisseren ...

4.3.2. Wereld creëren zonder huidige nadelen

4.3.2.1. Minder ik, meer wij!

4.3.2.2. Vanuit hippie-gedachte

4.3.3. Onderzoek: leiding geven aan nieuwe tijd

4.3.3.1. Maakbaarheid en planbaarheid

4.3.3.2. Geen antwoorden op

4.3.3.2.1. Beheersen

4.3.3.2.2. Loslaten

4.3.3.2.3. Motiveren

4.3.3.3. Is ons leven te complex geworden?

4.3.3.3.1. Crisis oplossen met oorlog

4.3.3.3.2. Ik heb geen oorlog om me op te baseren ...

4.3.3.3.3. Mannen moeten weer meer man worden, vrouwen meer vrouw ...

4.3.3.3.4. Maakbaarheidsgedachte loslaten?

4.3.3.3.5. Wat zijn de referentiekaders?

4.3.4. Jonge generatie

4.3.4.1. Wil toch ook weten wie hun baas is

4.3.4.2. Verwachtingen

4.3.4.2.1. Duurzaamheid

4.3.4.2.2. Geld

4.3.4.2.3. Auto

4.3.4.2.4. Zekerheid en veiligheid

4.3.4.2.5. En het moet ook leuk zijn!

4.3.4.3. Gaan weer meer naar persoonlijk contact

4.3.4.4. Verschillende zijn ook maatschappelijk bezig

4.3.4.4.1. Hoe groot is die groep?

4.3.4.5. Punt bereiken: dit wil ik nooit meer!

4.3.4.5.1. Hoe te bestrijden op een andere manier

4.3.4.5.2. Nog een paar aanslagen nodig?

4.3.5. Belonen i.p.v. straffen

4.3.5.1. Voorbeeld bij niet te hard rijden

5. delen inzichten

5.1. groep 1

5.1.1. rijk scala aan onderwerpen

5.1.2. ik kom er nederig uit

5.1.2.1. veel vragen

5.1.2.2. minder antwoorden

5.1.3. weten wij wat wijsheid is???

5.1.3.1. ik weet het wel ...

5.1.3.2. maar toch is bescheidenheid behoorlijk op z'n plaats

5.1.4. verwevenheid tussen collectief en individueel bewustzijn

5.1.4.1. we zijn teveel gericht op individu

5.1.4.2. maar oplossing zit meer het collectieve

5.2. groep 2

5.2.1. mooie dialoog

5.2.2. thema's haakten op elkaar in

5.2.3. doorvragen

5.2.3.1. percepties

5.2.3.2. aannames

5.2.4. Afrika

5.2.4.1. we kunnen er van leren

5.2.4.2. en zij van wat wij brengen

5.2.4.3. materieel en immaterieel

5.3. groep 3

5.3.1. goede variëteit in onderwerpen

5.3.2. niet een perceptie

5.3.3. kleine stappen

5.3.4. geen gemakkelijke oplossingen

5.3.5. continu proces

5.3.6. referenties

5.3.6.1. ouderen hebben wijsheid niet meer in pacht

5.3.6.2. wijsheid is verstilde kennis ...

5.3.6.3. jongeren kennen andere referenties

6. afsluiting door Paul Bessems

6.1. Thought Leaders ervaringen

6.1.1. Einstein

6.1.1.1. wie doet het

6.1.1.2. wie vertelt het niet

6.1.2. Sir David Attenborough: Anyone who believes in indefinite growth in a physically finite planet is either mad or an economist.

6.1.2.1. economie is subsysteem van ecologie

6.1.2.2. energieneutraal produceren

6.1.2.3. circulaire vormgeving

6.1.3. huidige welvaartmachine brengt ons verder (weg)

6.1.4. go back, we fucked up everything

6.1.4.1. niet meer nodig? afbouwen!

6.1.5. we buy things we dont need with money we dont have to impress people we dont like

6.1.5.1. ieder jaar nieuwe iPhone

6.1.6. Keynes: Kapitalisme is gebaseerd op de merkwaardige gedachte dat egoistische mensen en motieven bijdragen aan het welzijn van de samenleving.

6.1.6.1. klopt dit nog steeds?

6.1.6.2. 'Moral sentiments' wordt dan weer niet gelezen ...

6.1.7. and this is our briljant economics department ...

6.1.7.1. overtuigingen gevaarlijker dan leugens

6.1.7.2. nog meer regelgeving voor banken

6.1.7.3. soms ook een kwestie van nieuwe woorden kiezen

6.1.7.4. woord crisis vervangen door transitie

6.1.8. Mark Twain: It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

6.1.9. The function of a corporation is to raise our standard of living produce more money for those who have enough.

6.1.9.1. uber is niet delen van taxi's maar belonen van aandeelhouders

6.1.9.2. lonen zijn minder gestegen dan productiviteit

6.1.9.3. MS: 12.000 miljonairs opgeleverd

6.1.9.3.1. goed voor de mensen

6.1.9.3.2. goed voor de aandeelhouders (ook pensioenfondsen ...)

6.1.10. Het kapitalisme creëert behoeften die van de mens zelf lijken te zijn, maar er in werkelijkheid niets mee te maken hebben.

6.1.10.1. waarvoor bouwen we kantoren

6.1.10.2. meten we wel de goede dingen

6.1.11. It is increasingly intolerable that financial markets are shaping the destiny of people rather than serving their needs, or that the a few derive immense wealth from financial speculation while many are deeply burdened by the consequences

6.1.12. Peter Drucker: The true cause, the only possible cause, of a revolution is a fundamental and radical change in the order of values especially in that most important sphere, man’s conception of his own nature and his place in universe and society

6.1.13. Clay Shirky: Much 20th century economics mistakenly assumed that market transactions are an ideal and even default model for human interactions. But some kinds of value can't be created by markets, only by a set of shared and mutually coordinating assumptions, which is to say by culture

6.1.14. Deming: Organisaties zitten in een onzichtbare gevangenis. De muren van de gevangenis zijn de heersende basisaannames over de mens en de economie

6.1.15. bedrijven of markten?

6.1.15.1. conditionering van belasting betalen

6.1.15.2. markt heeft geen invloed op product

6.1.15.3. opslaan nucleair afval tegen betaling?

6.1.15.3.1. steun voor opslag daalde ...

6.1.15.3.2. geen geld verdienen over ruggen kinderen

6.2. Weconomics

6.2.1. 'nieuw organiseren'

6.2.1.1. we moeten verduurzamen

6.2.1.2. kernprobleem is o.a. verzesvouding welvaart

6.2.1.3. kosten stijgen harder dan opbrengsten

6.2.1.4. tot nu

6.2.1.4.1. tot nu: geld bijlenen/-drukken

6.2.1.4.2. meer kinderen maken

6.2.1.4.3. langer doorwerken

6.2.1.4.4. meer kopen

6.2.1.4.5. productiever worden

6.2.1.4.6. meer immigratie

6.2.1.5. we kunnen ook in de helft van de tijd hetzelfde maken ...

6.2.1.6. Robert Solow: You can see the computer age everywhere, but not in the productivity statistics

6.2.1.7. niet productiever worden maakt het gat steeds groter ...

6.2.1.8. nieuwe vormen vinden!

6.2.1.8.1. uber is 'oud'

6.2.1.8.2. airbnb is hybride!

6.2.2. duurzame welvaart

6.2.2.1. verbeter productiviteit

6.2.2.2. herverdeel surplustijd

6.2.3. armoede is een keuze, we hoeven dat niet!

6.2.3.1. ik geloof dat we het kunnen

6.2.3.2. macht kopen heeft een grens

6.2.3.3. predict the future by organizing it

6.2.4. oude conditioneringen loslaten

6.2.4.1. niet postbode 21e eeuw worden

6.2.5. Merkels energie van 6 -> 25% duurzaam

6.2.5.1. wellicht voldoende duurzaam voordat de olie op is!

6.2.6. willen we het risico nemen om niet te beginnen???

6.2.7. all mankind is divided ...

6.2.7.1. immovable

6.2.7.2. movable

6.2.7.3. moving

6.2.8. nemen we anderen mee

6.2.8.1. op reis

6.2.8.2. anders denken

6.2.9. Weconomics Foundation

6.2.9.1. eigen TEX-thema's

6.2.9.1.1. waar blijft herstel?

6.2.9.1.2. toekomst van werk

6.2.9.1.3. rol van media

6.2.9.1.4. rol van business schools

6.2.9.1.5. zorg in 21e eeuw

6.2.9.1.6. onderwijs in 21e eeuw

6.2.9.1.7. overheid in 21e eeuw

6.2.9.2. organiserend vermogen

6.2.9.2.1. organisatiemodel

6.2.9.2.2. infrastructuur

6.2.9.2.3. programma

6.2.10. concrete projecten

6.2.10.1. HR

6.2.10.2. Belastingdienst

6.2.10.3. Onderwijs

6.2.10.4. welke kansen zie je?

6.2.10.5. 1e zet ligt bij mensen/org's, invulling met/door Weconomics

7. interessante links

7.1. Weconomics

7.2. Paul Bessems

7.3. CreaMatics

7.4. All Art