architectual design patterns

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
architectual design patterns by Mind Map: architectual design patterns

1. MVC (model-view-controller)

1.1. wzorce stosowane

1.1.1. dekorator

1.1.1.1. np. dodanie przewijania do widoku

1.1.2. metoda wytwórcza

1.1.2.1. domyślna klasa kontrolera widoku

1.1.3. mediator

1.1.3.1. kontroler jest mediatorem między widokami a modelami

1.1.4. strategia

1.1.4.1. związek między widokiem a kontrolerem

1.1.5. kopmozyt

1.1.5.1. zagnieźdżone widoki

1.1.6. obserwator

1.1.6.1. gdy model się aktualizuje , zmieniają się widoki

1.2. model

1.2.1. jest niezależny od widoku i kontrolera

1.2.2. aktywny

1.2.2.1. kopiowanie pliku, pasek postępu

1.2.3. paswyny

1.3. kontroler

1.3.1. zmiana stany modelu

1.3.2. odświeżanie wiodku

1.3.3. przełączanie na inny kontroler

1.4. wady

1.4.1. trudność w testowaniu

1.4.1.1. modele mają logikę i widoki także

2. MVP (model-view-presenter)

2.1. zmniejszenie znaczenie widoku na rzecz prezentara (kontrolera jakby). który posiada pewną wiedzę o GUI, oraz o tym jak mapować poszczególne akcje użytkownika na zmiany modelu i zmiany widoku

3. Dependency Injection

3.1. konsekwencje

3.1.1. zalety

3.1.1.1. zmniejsza liczę połączeń między klasą a jej zależnościami

3.1.1.2. dobra do tworzenia pluginów

3.1.1.2.1. programiści mogą wygodnie oddzielnie pracować na swoimi obiektami

3.1.1.3. uzewnętrzniony interfejs systemu pozwala na jego konfigurowanie bez ponownej kompilacji

3.1.1.3.1. dobre do testów

3.1.2. wady

3.1.2.1. trudny do czytania kod

3.1.2.2. trzeba znać z góry jak działają udostępnione obiekty

3.2. zastosowanie

3.2.1. angularjs

4. IoC (Invension of Control) Odwrócenie zależności

4.1. wzorzec polegający na przeniesieniu na zewnątrz komponentu (np. obiektu) odpowiedzialności za kontrolę wybranych czynności