MAPA UDZIAŁOWCÓW

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MAPA UDZIAŁOWCÓW by Mind Map: MAPA UDZIAŁOWCÓW

1. 1

2. Duży wpływ Złe nastawienie

2.1. 1

2.2. 2

2.3. 3

2.4. PUP

3. Mały wpływ Złe nastawienie

3.1. 2

3.2. 3

3.2.1. Politechnika Wrocławska

4. Duzy wpływ Dobre nastawienie

4.1. 1

4.1.1. zarząd firmy

4.2. PUP

4.3. pracownicy firmy

5. mały wpływ dobre nastawienie

5.1. PAIIZ

5.2. 2

5.2.1. Praktykanci

5.3. Politechnika Szczecińska