elastyczność mocy usługowych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
elastyczność mocy usługowych by Mind Map: elastyczność mocy usługowych

1. elastyczność ludzi

1.1. elastryczność treści pracy

1.2. elastyczność ilości pracy

1.3. elastcyzność czasu pracy

2. prognozy popytu

2.1. modele/podejścia

2.2. propozycja modelu prostego i przydatnego

3. ograniczona elastyczność

3.1. oddzialywanie na popyt

3.2. inne metody, last minute, przedsprzedaże, etc.

3.3. rola reklamy

3.4. jednoczense zarządzanie popytem i podażą

3.5. znaczenie rachunku ekonomicznego

4. wskaźniki elastyczności mocy

4.1. opracowanie własnych

4.2. a Six Sigma

4.3. pomierzenie wśród badanych org.

5. metody uelastyczniania mocy usługowej

5.1. lean management

5.2. rola Blue Printing

5.3. jakie stosują przebadane org.

5.4. technologie a uelastycznienie

5.5. wypracowane własne propozycje

6. ważność problemu

6.1. literatura

6.2. charakter usług

6.3. kluczowe znaczenie dla zyskowności

6.4. wyzwanie - razem: uelastycznienie mocy, sterowanie mocami, sterowanie popytem

7. strategie wobec mocy

7.1. przegląd literatury, istniejące modele

7.2. opracowanie własnych strategii elastyczności

8. czym jest elastyczność mocy?

8.1. moc usługowa

8.2. z puktu widzenia klienta

8.3. ze strony organizacji

8.4. elastyczność, strategie

9. badania empiryczne

9.1. metoda - analizy przypadków, wywiady pogłębione

9.2. podmioty: 1-IT, 1-handel d., 1-typu zakład u., 1-finansowe, 1-biuro rachunkowe...

10. elastyczność a jakość usług

10.1. jakie wymiary jakości są wrażliwe

10.2. zbadanie i objaśnienie związku

11. długo i krótkookresowe kształtowanie mocy