Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

elastyczność mocy usługowych by Mind Map: elastyczność mocy usługowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

elastyczność mocy usługowych

elastyczność ludzi

elastryczność treści pracy

elastyczność ilości pracy

elastcyzność czasu pracy

prognozy popytu

modele/podejścia

propozycja modelu prostego i przydatnego

ograniczona elastyczność

oddzialywanie na popyt

inne metody, last minute, przedsprzedaże, etc.

rola reklamy

jednoczense zarządzanie popytem i podażą

znaczenie rachunku ekonomicznego

wskaźniki elastyczności mocy

opracowanie własnych

a Six Sigma

pomierzenie wśród badanych org.

metody uelastyczniania mocy usługowej

lean management

rola Blue Printing

jakie stosują przebadane org.

technologie a uelastycznienie

wypracowane własne propozycje

ważność problemu

literatura

charakter usług

kluczowe znaczenie dla zyskowności

wyzwanie - razem: uelastycznienie mocy, sterowanie mocami, sterowanie popytem

strategie wobec mocy

przegląd literatury, istniejące modele

opracowanie własnych strategii elastyczności

czym jest elastyczność mocy?

moc usługowa

z puktu widzenia klienta

ze strony organizacji

elastyczność, strategie

badania empiryczne

metoda - analizy przypadków, wywiady pogłębione

podmioty: 1-IT, 1-handel d., 1-typu zakład u., 1-finansowe, 1-biuro rachunkowe...

elastyczność a jakość usług

jakie wymiary jakości są wrażliwe

zbadanie i objaśnienie związku

długo i krótkookresowe kształtowanie mocy