elastyczność mocy usługowych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
elastyczność mocy usługowych by Mind Map: elastyczność mocy usługowych

1. prognozy popytu

1.1. modele/podejścia

1.2. propozycja modelu prostego i przydatnego

2. wskaźniki elastyczności mocy

2.1. opracowanie własnych

2.2. a Six Sigma

2.3. pomierzenie wśród badanych org.

3. ważność problemu

3.1. literatura

3.2. charakter usług

3.3. kluczowe znaczenie dla zyskowności

3.4. wyzwanie - razem: uelastycznienie mocy, sterowanie mocami, sterowanie popytem

4. strategie wobec mocy

4.1. przegląd literatury, istniejące modele

4.2. opracowanie własnych strategii elastyczności

5. czym jest elastyczność mocy?

5.1. moc usługowa

5.2. z puktu widzenia klienta

5.3. ze strony organizacji

5.4. elastyczność, strategie

6. badania empiryczne

6.1. metoda - analizy przypadków, wywiady pogłębione

6.2. podmioty: 1-IT, 1-handel d., 1-typu zakład u., 1-finansowe, 1-biuro rachunkowe...

7. elastyczność ludzi

7.1. elastryczność treści pracy

7.2. elastyczność ilości pracy

7.3. elastcyzność czasu pracy

8. ograniczona elastyczność

8.1. oddzialywanie na popyt

8.2. inne metody, last minute, przedsprzedaże, etc.

8.3. rola reklamy

8.4. jednoczense zarządzanie popytem i podażą

8.5. znaczenie rachunku ekonomicznego

9. metody uelastyczniania mocy usługowej

9.1. lean management

9.2. rola Blue Printing

9.3. jakie stosują przebadane org.

9.4. technologie a uelastycznienie

9.5. wypracowane własne propozycje

10. elastyczność a jakość usług

10.1. jakie wymiary jakości są wrażliwe

10.2. zbadanie i objaśnienie związku

11. długo i krótkookresowe kształtowanie mocy