Rebell merchandise

Vi vil ha ideer, tilbakemeldinger, innspill, kritikk, forslag, tips, anbefalinger! Nå! Sådetså!

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rebell merchandise by Mind Map: Rebell merchandise

1. My Geistesblitzes

1.1. Det er ikke alltid så lett å være liten

1.2. Godt verktøy er halve jobben

1.3. Luft (TM)

2. Forbedring av nettsidene

3. T-skjorte-ideer

3.1. No folding under pressure

3.2. Vegards ide

4. Andre ideer

4.1. Use toolbar to add ideas

4.2. Key shortcuts

4.2.1. INS to insert (Windows)

4.2.2. TAB to insert (Mac OS)

4.2.3. ENTER to add siblings

4.2.4. DEL to delete

4.3. Drag & Drop and double-click canvas

5. Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help