Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

State of Minds by Mind Map: State of Minds
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

State of Minds

State of Minds gaat over Leren en Werken. State of Minds zet mensen in beweging met het Pad van de Held, een klassieke weg naar Radiaal(circulair) denken naast Lineair. Lineair denken is dominant in onze cultuur, ondanks beperkte vermogens. State of Minds werkt met Nieuwe en ook Oude Media. Mindmappen is een nieuw medium en stimuleert Radiaal denken, hoewel de (lineaire) wetenschap dat hardnekkig blijft ontkennen. Elke organisatie kan er direct mee aan de slag: Management, Improviseren, Organiseren, Selecteren, enz. Met een Mindmap maakt de Held een Persoonlijke Assistent: een portaal op internet, waarin hij anderen kan uitnodigen, om samen te werken. Alle digitale documenten onder handbereik met Portfolio. Met een Wikimindmap maakt de Held een mindmap op thema. Tot slot een oud medium, dat aandacht leert vasthouden en concentreren: het klassieke Labyrint. Je kunt ook zelf een labyrint tekenen met krijt of in zand. Breinkracht werkt met Talent en daagt uit die te ontwikkelen. De werveltrap maakt mogelijk. Met Social Media sluit de organisatie aan bij de wereld van begingebruikers.

brain-waves

binaural beats

frequencies

solawakening

brain wave frequencies

state of mind

awakening

intelligentie

@1

Intelligence: Is It In The Brain Or The Heart?

use your right mind

hart intelligentie

heart intelligence

breinkracht

power of the heart

hart-intelligentie

hart coherence

Het liefhebbende hartDe Heart Tuner is een hart/brein-biofeedbacksysteem dat in staat is de coherentie te meten tussen de hartslagen (Elektrocardiogram ECG) en de hersengolven van een persoon. Het wordt gebruikt door therapeuten en onderzoekers, maar is ook geschikt voor individueel gebruik om een betere balans tot stand te brengen tussen hart en geest.Voor het eerst in de geschiedenis zijn we in staat om werkelijk menselijke emoties te meten zoals compassie, empathie, liefde, boosheid en frustratie. De Heart Tuner gebruikt de elektromagnetische golven van het hart en het brein en is in staat om te constateren of er harmonie tussen beide bestaat, met andere woorden of er sprake is van coherentie tussen hart en geest. De Heart Tuner checkt of onze gevoelens en gedachten op elkaar afgestemd zijn.Sinds mensenheugenis hebben we aangenomen dat het hart het huis is van onze gevoelens en emoties en dit is tot uitdrukking gebracht in bijna ieder populair liefdesliedje. Maar de menselijke emoties kunnen nu werkelijk gemeten worden en blijken inderdaad af te stammen van het hart. Emoties komen voor in de golven van het ECG.Ook onze gedachten laten een vingerafdruk achter in het elektromagnetische veld van het brein, onze hersengolven zoals ze vastgelegd worden in het EEG. De Heart Tuner pikt de signalen van het hart en brein op en is in staat om fase-overeenkomsten tussen de golven van het ECG en EGG vast te stellen.Wanneer een faseovereenkomst wordt gedetecteerd, stemmen niet alleen de frequenties van het hartsignaal af met de frequenties van de hersengolven, maar ook hun fasen komen overeen, de golven zijn harmonisch met elkaar verbonden! In technische termen wordt gezegd dat deze signalen coherent zijn! Wat er werkelijke gebeurt is dat de betrokken persoon zijn gevoelens en gedachten op elkaar afstemt en hij ervaart vredige, blije gevoelens, kortgezegd: gelukzaligheid.

.

soul soaring

hearts ring

heart coherence

cardiac coherence

coherent heart

phi

quantum mind power

quantum bewustzijn

lite mind

Exploring ways to use our minds efficiently.

co-creator

art of life

between minds

quantumperception

quantum mind

binaural beat machine

mind over matter

mind mastery