Ongelovigen

This dutch mindmap is about sort peoples who don't believe in God

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ongelovigen by Mind Map: Ongelovigen

1. Agnost

1.1. Verstand zintuigen

1.2. Onmogelijk om de waarheid te kennen

1.2.1. Het is de moeite niet

2. Humanist

2.1. Twijfelt

2.1.1. Is er een God?

2.2. Inspiratie in Mens

2.3. Levenskunst

3. Nihilist

3.1. Leven heeft geen betekenis, doel, kenbare waarheid of waarde

3.2. De mens is alleen

3.3. Er is geen God

3.4. Alles is subjectief

4. Vrijzinnig

4.1. Geen vooroordeel

4.2. Geloven alleen in de waarheid

4.3. zelfkritisch

4.4. onderzoekt