Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Romantikken 2.0 by Mind Map: Romantikken 2.0
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Romantikken 2.0

Adam Oehlenschläger

Adam yndede at opfatte sig selv som den muntre, lykkelige og ungdommelige poet. Blev kronet som Nordens digterkonge  i domkirken i Lund. Mest kendt for Guldhornene, vores nationalsang og skuespillet Alladin eller Den forunderlige lampe.

Hør radiomontagen

Læs Guldhornene

Opgave

1. På baggrund af læsningen og radioudsendelsen skal I lave en analyse udfra analyseskemaet i værktøjskassen. 2. Hvorfor digtet er typisk for universal-romantikken? 3. Hvorfor i alverden skal danske skoleelever kende digtet? I skal notere på papirudgaven af digtet - men skrive jeres analyse ind i en side i wiki'en under Oehlenschalger

Lyt til digtet

H.C. Andersen

DK´s mest berømte digter, der primært skrev kunsteventyr, der spillede sammen med Romantikkens tankegang. Hans eventyr kan altid forståes på to planer - en for voksne og en for børn. Dannelsestanken går igen og betyder at man i en identitetsrejse hjemme-ude-(nyt) hjem skal modnes igennem de udfordringer man møder. Andersen var en rastløs sjæl, der ikke følte sig forstået i sit hjemland.

Danmark mit fædreland

Outlandish´ udgave

Opgave

Læs og hør sangen! 1. Hvad fortæller HC. A om sit fædreland. Inddel i kategorier. 2. Er det en realistisk fremstilling. Hvorfor/hvorfor ikke? 3. Hvilke nationalromantiske træk kan du finde i teksten.

B.S Ingemann

Lærer på Sorø Akademi, som skrev salmer: I østen stiger solen op, Glade jul, Dejlig er jorden m.m. Men Ingemanns sind var ikke kun lyst, og han skildrede livet som en kampplads mellem lys og mørke. Han skrev derfor også dæmoniske tekster. Samtidig skrev han en række historiske romaner fra Danmarks storhedstid i Vikingetid og Middelalder.

Nu titte til hinanden

Opgave

Læs både digtet højt for hinanden. 1. Hvad er det for en opfattelse af livet, der gør sig gældende i digtet. 2. Lav en lyrik-analyse af digtet (brug analyseskemaet i værktøjskassen) 3. Hvad fortæller digtet om Ingemanns livssyn og om romantikken? 4. Læg jeres analyse ind i wiki´en , når I er færdige

Nu titte til hinanden - Youtube

N.F.S Grundtvig

Grundtvig var præst og fornyede kirken. Han stod for en glad og levende kristendom - i centrum var fortællingen - det levende ord. Grundtvig var meget produktiv og skrev ca. 700 salmer. Ligeledes var han meget optaget af den nordiske mytologi. Han startede højskolebevægelsen og gjorde op med den sorte terpeskole.

Langt højere bjerge

Opgave

1. Hvad handler jeres strofe om? 2. Hvad er specielt nationalromantisk? 3. Hvad menes der med den sidste verselinje:"Når få har for meget og færre for lidt" Er du enig/begrund? 4. Hvad er typisk for Grundtvig i dette digt - se på dine noter fra "5 skarpe om Grundtvig"

Købke

Købke har inspireret mange danske malere, men mente selv, at han var inspireret af den gode gud. Malede blandt andet store historiske malerier som Københavns bombardement og Slaget på reden. Disse nederlag var netop udgangspunktet for at søge indad.

Efterårsmorgen ved Sortedamsøen

Martinus Rørbye: Udsigt fra kunstnerens vindue

Opgave

1. Læs om Martinus Rørbye og hans billede via linket.2. Zoom ind på billedet og studér alle detaljerne.3. Se de to film nederst på siden "Flere blikke på værket"4. I højre side er der et link til Kunsthistorier online - følg linket - læs derefter historien om vinduets betydning i den særlige undergenre til Romantikken - kaldet Biedermeier.5. Med al den viden I har samlet om kunstværket, skal I skrive det brev som Martinus skriver til sin trolovede Rose Frederikke Schiøt, mens han sidder ved bordet ved vinduet. Husk at bruge gammelt højtideligt sprog. (Alle navneord med stort og husk at å ikke fandtes, men at man brugte aa istedet)

Emil Aarestrup

Digtet "Paa Sneen"

Opgave

Lav en analyse af digtet "På Sneen". Vær opmærksom på alle de "tomme pladser" i digtet. Prøv at fylde dem ud. F.eks:Hvor er du´et? Af hvilket køn er du´et? Hvor er jeg´et? Af hvilket køn? Bevæger jeg´et sig? Er du´et alene? Er sneen på torvet uberørt? o.s.v. Brug værktøjskassens analysemodel.

Johan Thomas Lundbye

Læs, lyt og se

Dyk ned i maleriet

P. C Skovgaard

Se filmen

Billedanalyse

Hent en kopi af billedet, som du kan tegne og skrive på.Lav en fuldstændig billedanalyse - perspektiver til det særligt nationalromantiske i billedet. Brug al den viden, du har fået om Skovgaard i filmen.

Maleriet "Bøgeskov i maj"

Værtøjskassen

Billedanalyse

Romantikken/Guldalderen

Lyrikanalyse