Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Internetový obsah by Mind Map: Internetový obsah
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Internetový obsah

Internet 2.0

Příklady

Definice

Proces publikace dat institucemi na internet je nastaven, nastavují se procesy publikace dat uživateli a s daty se dále pracuje - sdílejí se, míchají, označují.

Komunitní služby

Internet 1.0

Příklady

Definice

Transformace "analogových" informací na internet, jejich "digitalizace". Minimální spolupráce s uživatelem - uživatel je jen konzument informací.

Internet 3.0

Definice

Těžko definovat něco, co ještě neexistuje, spíše se jedná o odhad. Web 1.0 dal data na síť, Web 2.0 zpřístupnil publikaci a umožníl data sdílet, Web 3.0 přinese zcela nové způsoby práce s daty a jejich integrací.

Příklad

Komunikace s uživatelem

Nástroje internetu nám umožňují komunikovat s uživateli (zákazníky) uvnitř marketingového trychtýře. Jeho nástroje nám jsou efektivní pro ovlivnění uživatele po inzertní masáži.

Proč

Internet umožňuje efektivní formu oslovení se zpětnou vazbou.Uživatelům nasloucháme a mluvíme s nimi.

Jak

Škála nástrojů je různá, je třeba vybrat na základě klasifikace cílové skupiny správný přístup.

Kde

Zdroje

Uživatelé ČR

Internet jako umělecká platforma

New node