Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skeisvang vgs by Mind Map: Skeisvang vgs

1. Moodle

1.1. Starb registrering

1.2. Timeplan

1.3. Romreservering

1.4. Flervalgsprøver

1.5. Prøveplaner

1.6. Årsplaner

1.7. Arbeidsbok

2. Skolearena

2.1. Karakterer

2.2. Vurderinger

2.3. Fravær

3. Wiki

4. Kalender

4.1. Timeplaner fra moodle

4.2. Årsplan fra moodle

4.3. Prøveplaner

4.4. Tilgjenglighet på rom

5. it´s learning

5.1. LMS

5.2. Nyheter

5.3. Internt kommunikasjon

5.4. info fra RFK

5.5. fagforum

6. GroupWise

6.1. e-post

6.2. kommunikasjon fra RFK