Rozvoj kompetence k řešení problémů na kurzech Filozofie pro děti a Výchovy zážitkem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rozvoj kompetence k řešení problémů na kurzech Filozofie pro děti a Výchovy zážitkem by Mind Map: Rozvoj kompetence k řešení problémů na kurzech Filozofie pro děti a Výchovy zážitkem

1. 5. Dotazníkové šetření

1.1. kvantitativní analýza

1.1.1. Kruskal-Wallisův test, ANOVA

1.1.2. Faktorová a Shluková analýza

2. 4. Pre/Post testy

2.1. kvalitativní analýza

2.1.1. výstupy: mentální mapa POST

2.1.2. výstupy: mentální mapa PRE

2.1.3. rámcová analýza

2.2. kvantitativní analýza

2.2.1. Mann-Whitneyho test

2.2.2. Wilcoxonův test

3. 6. Shrnutí výzkumných zjištění

4. 2. Rozvoj KŘP

4.1. Filozofie pro děti

4.2. Výchova zážitkem

5. 1. Základní pojmy

5.1. kompetence

5.2. problém

6. 3. Projekt výzkkumu

6.1. metodologická východiska

6.2. cíle výzkumu a výzkumné otázky

6.3. výzkumný design