Rozvoj kompetence k řešení problémů na kurzech Filozofie pro děti a Výchovy zážitkem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rozvoj kompetence k řešení problémů na kurzech Filozofie pro děti a Výchovy zážitkem by Mind Map: Rozvoj kompetence k řešení problémů na kurzech Filozofie pro děti a Výchovy zážitkem

1. 2. Rozvoj KŘP

1.1. Filozofie pro děti

1.2. Výchova zážitkem

2. 1. Základní pojmy

2.1. kompetence

2.2. problém

3. 5. Dotazníkové šetření

3.1. kvantitativní analýza

3.1.1. Kruskal-Wallisův test, ANOVA

3.1.2. Faktorová a Shluková analýza

4. 4. Pre/Post testy

4.1. kvalitativní analýza

4.1.1. výstupy: mentální mapa POST

4.1.2. výstupy: mentální mapa PRE

4.1.3. rámcová analýza

4.2. kvantitativní analýza

4.2.1. Mann-Whitneyho test

4.2.2. Wilcoxonův test

5. 3. Projekt výzkkumu

5.1. metodologická východiska

5.2. cíle výzkumu a výzkumné otázky

5.3. výzkumný design

6. 6. Shrnutí výzkumných zjištění