Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kuningas Ussija by Mind Map: Kuningas Ussija
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kuningas Ussija

Oli kuningaks 52 aastat

Sõdis vilistite vastu

Ehitas

Jerusalemma tornid

Kõrbes tornid

Kaevud

Tugevdas sõjaväge

300 tuh meest

2600 peameest

Varustas sõjaväge

Ussia langus

Sai edukaks

Läks ülbeks

Läks templisse

Poeg sai kuningaks

Poeg Jootam