Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Seminar HR by Mind Map: Seminar HR

1. Preporuka ulaganja u HR menadzera i njegove SW alata

1.1. Razvojna investicija...

1.2. Tražnja već prevazilazi ponudu HR menadzera...

1.3. Ako budzet ne dozvoljava puno RM, onda Outs. HR menadzera, ali i SW alate.

2. Strateško planiranje

2.1. Od Vizije do Akcije i Vrijednosti (skica Trougla) i skice koje se odnose na SP...

2.2. BSC strateska mapa

2.2.1. Zašto?

2.2.1.1. BSC real-time KPI parametri

2.2.1.2. Tekst posl.u Ev, markiran

2.3. MONTIS biznis rjesenje

2.3.1. Proizvod u razvoju, koji najavljujem za 2016

3. EM Plan (SS projekat, Kalendar NED)

4. Koncept

4.1. Znanje je primarni resurs, a znanjem se stiču sekundarni resursi: finansijski i materijalni

4.2. Značaj CR

4.2.1. Sprovođenje strateških planova

4.2.1.1. Pomaže neutral. JAZA izmedju Strategije-Akcije

4.2.2. Koordinacija svih zaposlenih

4.2.2.1. manje nesporazuma, bolja klima, jači motiv

4.3. Metodologija & Tehnologija

4.3.1. Teorija kao najbolja praksa, rješenje bazirano na MBO, Peter Durcker 1954

4.3.2. Sistematizacija RM nije dovoljna!

4.3.2.1. Proces 1-7

4.3.3. Važna stvar postaje - sporazum o CILJEVIMA!

4.4. Ciljevi

4.4.1. HR sektora

4.4.1.1. Ciljevi iz BSC liste (Procesi, Ljudi)

4.4.1.1.1. SS New Hire Checklist

4.4.2. Marketing

4.4.2.1. SS lista

4.4.2.1.1. Istraživanje

4.4.3. Finansijski

4.4.3.1. BSC baza sa cca. 90 ciljeva

4.4.3.1.1. Finansijski sektor

4.4.3.1.2. Osiguranje

4.4.3.1.3. Inženjering

4.4.3.1.4. Trgovina

4.4.3.1.5. Hoteli

4.4.3.1.6. Zaštitarstvo

4.4.3.1.7. Državna uprava

4.4.3.1.8. NGO

4.4.4. Razvojni

4.4.4.1. ....

4.4.5. Medjuzavisnost ciljeva & Holistički pristup ...

4.5. Pitanja?

4.5.1. Kako do ciljeva i mjerenja rezultata?

4.5.1.1. Imamo ciljeve, ali kako Akcija?

4.5.1.1.1. Zašto imamo probleme u realizaciji ciljeva? Zato što se dešava jaz izmedju strateških ciljeva, operativnih planova, a tek akcije..

4.5.2. 100% Objektivnost, šta to znači?

4.5.2.1. Šta je alternativa?

4.5.2.1.1. Ako ne radimo na objektivizaciji, možemo "klizati" na putu subjektivnosti...

4.5.2.2. Uvodjenjem savremenih metodologija i tehnologija približavamo se ...

4.5.2.2.1. Objektivnost, u odnosu na koji sistem vrijednosti...

4.5.2.3. Šta donosi npr. sistem ocjenjivanja? poput, ocjenjivanja na svim relacijama: menadzeri-zaposleni i obratno.

4.5.2.4. Objektivizacija rezultata počinje sa kvalitetno. formulacijom ciljeva!

4.5.2.4.1. Nije sve ciljeve moguće kvantifikovati na isti način, kod nekih su to numeričke vrijednosti, kod drugih su promjene u planskim rezultatima... Sigurno, treba iskustvo i trebalo bi da se unapredjuje sistem planiranja u narednim godinama...

4.5.3. MOTIV menadzetra: Kako u velikim kompanijama, DU? Kako da njihovi menadzeri "povuku" HR sa vise elana.....oni imaju ciljeve u registratorima, kako do akcija?

4.6. 100% naš CG proizvod baziran na svjetskoj praksi!

4.6.1. Proizvođač => Kvalitet implementacije....Podrške..

4.6.1.1. Prilagodjenja

4.6.1.1.1. Integracije...

4.7. Kako do eff implentacije u "život" organizacije?

4.7.1. Kako se organizovati?

4.7.2. Moć templejta (iskustva prakse, transfer znanja)

4.7.3. Konsalting da zajedno napravimo Case Study 123 & Ekon.el.op.(ROI)

4.7.3.1. Poslušajte, već sada, ne gubite vrijeme!

5. Ideje

5.1. Ideja za Viziju

6. Literatura HR

6.1. CR

6.1.1. AtAdria.hr

7. Case Study