PAHAYAG ni Emilio Jacinto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PAHAYAG ni Emilio Jacinto by Mind Map: PAHAYAG ni Emilio Jacinto

1. BAKIT?

1.1. IPAHAYAG ANG KATOTOHANAN

1.1.1. HINDI LAHAT NG NAKAUGALIAN AY MABUTI

1.1.2. ANG KATOTOHANAN ANG MAGPAPALAYA SA BAYAN

1.1.2.1. Kinakailangang KILALANIN ang ADHIKAIN ng KALAYAAN, at IPAGLABAN ITO

1.1.2.1.1. Pawiin ang karuwagan at humandang magbuwis ng buhay ang sinumang nais maging malaya

1.1.3. Hindi dapat naghihinagpis ang KABATAAN

1.1.3.1. Kawalan ng karapatang magkaroon ng kaligayahan at pag-asa upang kilalanin ang KATOTOHANAN

2. ANO?

2.1. PANAYAM ni KABATAAN kay KALAYAAN

2.1.1. BUOD

2.1.1.1. Naghihinagpis ang KABATAAN sa kanyang tahanan

2.1.1.2. Nilapitan siya ng aninong nababalutan ng mapuputing ulap

2.1.1.2.1. New Topic

2.1.1.3. Tinanong siya nito kung bakit siya naghihinagpis at ipinakilala niya sarili niya, dahil hindi siya kilala ng KABATAAN

2.1.1.4. Ipinakilala niya sarili niya at siya si KALAYAAN

2.1.1.5. Nagulilat ang KABATAAN at inilahad niya ang dahilan sa kanyang paghihinagpis batay sa dinaranas ng kanyang mga kapatid

2.1.1.5.1. Ang gutom, kumakain ng labi at tira-tira

2.1.1.5.2. Ang uhaw, umiinom ng pawis at luha

2.1.1.5.3. Ang hubad, binabalot ng tanikala

2.1.1.6. Tinanong ni KABATAAN kay KALAYAAN kung ano ang dapat niyang gawin

2.1.1.7. ANG PAHAYAG NI KALAYAAN

2.1.1.7.1. Panimula ng lahat bago dumating si PAG-AALIPIN

2.1.1.7.2. PINAGMULAN NG LAHAT NG PAGTITIIS

2.1.1.8. Ang wakas

2.1.1.8.1. Pinawi ng umaga ang lagim

2.1.1.8.2. Namatay ang ilaw ng tinghoy, ang pinanggagalingan ng liwanag sa tahanan ng KABATAAN

2.1.1.8.3. KUMIKINANG SA MATA NG KABATAAN ANG ADHIKANG TINUTUKOY NG KALAYAAN

3. PAANO?

3.1. PAGLALAHAD NG KWENTO

3.1.1. SA ISANG GABING MADILIM = DRAMATIKONG SITWASYON

3.1.1.1. Iisa lamang ang pinaggagalingan ng liwanag sa tahanan ng KABATAANG naghihinagpis: Ang TINGHOY

3.1.1.1.1. Ang ilaw nito'y kukurap-kurap at malapit nang mamatay

3.1.1.2. Walang bituing matatagpuan kumikinang

3.1.2. PAGSASATAO ng KALAYAAN

3.1.2.1. Upang mas maunawaan natin ito batay sa sitwasyon ng KABATAAN

3.1.2.2. Paraan ng NATURALISASYON

3.1.2.2.1. May halong elemento ng mitolohiya't talinhaga upang maitulad siya sa mga diwata't espiritung bahagi ng ating paniniwala

3.1.3. Elemento ng CATHARSIS

3.1.3.1. Nakadaragdag ng empatiya sa sinumang uunawa sa pinagdadaanan ng KABATAAN

3.1.3.2. Dramatikong paglalahad ng damdamin

3.1.4. NATURALISASYON o PAG-AANGKOP NG SITWASYON

3.1.4.1. Epekto ng BALINTUNA ng PANANAKOP

3.1.4.2. Ginamit upang ipakilala ang KALAYAAN sa konteksto ng mitolohiya

3.1.4.2.1. nananatili sa atin ang mithiing nakapaloob sa ating gunita

3.1.4.3. ginamit sa akda para sa DESKOLONISASYON