Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HSC- Helsingborg Social Club by Mind Map: HSC- Helsingborg Social Club
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

HSC- Helsingborg Social Club

utv. trappa

0% - 100%

50% - 99%, klarat av sina saker, hjälpa de yngre, klara vissa krav, klarat av alla mål, New node

ca. 50%, i mitten av utv. trappan, hjälper till, har klarat ett visst, detaljer för att klara 50%

0% - 50%, helt ny, får insikt om hur HCS fungerar, börjar på sin stegringsplan

tränare - 100%, har klarat av hela trappan och hjälper till med verksamheter

grundare

Johan

utarbeta sticking points

ronni

utarbeta sticking points

regelbundna träffar

"läxa"

In field

veckans utmaning

inner game