HSC- Helsingborg Social Club

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HSC- Helsingborg Social Club by Mind Map: HSC- Helsingborg Social Club

1. utv. trappa

1.1. 0% - 100%

1.1.1. 50% - 99%

1.1.1.1. klarat av sina saker

1.1.1.2. hjälpa de yngre

1.1.1.3. klara vissa krav

1.1.1.3.1. klarat av alla mål

1.1.1.3.2. New node

1.1.2. ca. 50%

1.1.2.1. i mitten av utv. trappan

1.1.2.1.1. hjälper till

1.1.2.1.2. har klarat ett visst

1.1.2.2. detaljer för att klara 50%

1.1.3. 0% - 50%

1.1.3.1. helt ny

1.1.3.2. får insikt om hur HCS fungerar

1.1.3.3. börjar på sin stegringsplan

1.1.4. tränare - 100%

1.1.4.1. har klarat av hela trappan och hjälper till med verksamheter

2. grundare

2.1. Johan

2.1.1. utarbeta sticking points

2.2. ronni

2.2.1. utarbeta sticking points

3. regelbundna träffar

3.1. "läxa"

3.2. In field

3.3. veckans utmaning

3.4. inner game