Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

HSC- Helsingborg Social Club by Mind Map: HSC- Helsingborg Social Club
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

HSC- Helsingborg Social Club

utv. trappa

0% - 100%

50% - 99%, klarat av sina saker, hjälpa de yngre, klara vissa krav, klarat av alla mål, New node

ca. 50%, i mitten av utv. trappan, hjälper till, har klarat ett visst, detaljer för att klara 50%

0% - 50%, helt ny, får insikt om hur HCS fungerar, börjar på sin stegringsplan

tränare - 100%, har klarat av hela trappan och hjälper till med verksamheter

grundare

Johan

utarbeta sticking points

ronni

utarbeta sticking points

regelbundna träffar

"läxa"

In field

veckans utmaning

inner game