Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym by Mind Map: Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozdział 1 Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

1.1 1.1 Rozwój społeczny

1.2. 1.2 Różne aspekty rozwoju społecznego

Rozdział 2 Charakterystyka rozwoju społecznego

2.1. Dziecko w wieku niemowlęcym

2.2.Dziecko w wieku przedszkolnym

2.3. Dziecko w wieku szkolnym

Rozdział 3 Czynniki wpływające na rozwój społeczny New node

3.1.Znaczenie domu rodzinnego w rozwoju społecznym

New node

3.2.Znaczenie przedszkola w rozwoju społecznym

3.3.Inne czynniki wpływające na rozwój społecznym

Rozdział 4 Metodologia badań własnych

4.1.Cel i przedmiot

4,2,Problemy i hipotezy badawcze

4.3.Metody, techniki, narzędzia

4.4.Organizacja i teren badań

Rozdział 5 Wyniki i analiza badań własnych

5.1. Różnice w rozwoju społecznym badanych grup

5.2.Analiza i wyniki badań własnych