Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym by Mind Map: Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

1. Rozdział 5 Wyniki i analiza badań własnych

1.1. 5.1. Różnice w rozwoju społecznym badanych grup

1.2. 5.2.Analiza i wyniki badań własnych

2. Rozdział 1 Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. 1.1 1.1 Rozwój społeczny

2.1.1. 1.2. 1.2 Różne aspekty rozwoju społecznego

3. Rozdział 2 Charakterystyka rozwoju społecznego

3.1. 2.1. Dziecko w wieku niemowlęcym

3.2. 2.2.Dziecko w wieku przedszkolnym

3.3. 2.3. Dziecko w wieku szkolnym

4. Rozdział 3 Czynniki wpływające na rozwój społeczny New node

4.1. 3.1.Znaczenie domu rodzinnego w rozwoju społecznym

4.1.1. New node

4.2. 3.2.Znaczenie przedszkola w rozwoju społecznym

4.3. 3.3.Inne czynniki wpływające na rozwój społecznym

5. Rozdział 4 Metodologia badań własnych

5.1. 4.1.Cel i przedmiot

5.2. 4,2,Problemy i hipotezy badawcze

5.3. 4.3.Metody, techniki, narzędzia

5.4. 4.4.Organizacja i teren badań