SISTEM PERUNDANGAN KERAJAAN MELAYU

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SISTEM PERUNDANGAN KERAJAAN MELAYU by Mind Map: SISTEM PERUNDANGAN KERAJAAN MELAYU

1. UNDANG-UNDANG ADAT

1.1. ADAT PERPATIH

1.2. ADAT TEMENGGUNG

2. UNDANG-UNDANG BERTULIS

2.1. HUKUM KANUN MELAKA

2.2. UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA

2.3. UNDANG-UNDANG PAHANG

2.4. UNDANG-UNDANG 99 PERAK

2.5. UNDANG-UNDANG KEDAH

3. ADAT PERPATIH

3.1. UNSUR DEMOKRASI DAN PERMUAFAKATAN

3.2. SUKU MEMPUNYAI WAKIL PEMERINTAHAN

3.3. KEPUTUSAN DIBUAT SECARA BERSAMA

3.4. YAMTUAN BESAR BERUNDING UNDANG

3.5. PERKAHWINAN SESAMA SUKU DILARANG

3.6. PEWARISAN DIBERATKAN SEBELAH IBU

3.7. HUKUMAN DIJATUHKAN UNTUK PEMULIHAN

4. ADAT TEMENGGUNG

4.1. BERCORAK AUTOKRATIK

4.2. SULTAN MENJADI KETUA

4.3. SISTEM KEKELUARGAAN MENGIKUT SYARAK

4.4. PERKAHWINAN MENGIKUT SYARAK

4.5. HARTA PUSAKA DIBERATKAN KE LELAKI

4.6. HUKUMAN UNTUK MEMBERIKAN PENGAJARAN

5. HUKUM KANUN MELAKA

5.1. MENGANDUNGI 44 FASAL

5.2. HAK DAN KEISTIMEWAAN RAJA

5.3. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB RAJA DAN PEMBESAR

5.4. UNSUR ISLAM DALAM SETIAP PERKARA

6. UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA

6.1. NAKHODA MENJATUHKAN HUKUMAN

6.2. TUGAS PEGAWAI KAPAL

7. UNDANG-UNDANG PAHANG