MALAYSIA SEBUAH NEGARA YANG BERDAULAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MALAYSIA SEBUAH NEGARA YANG BERDAULAT by Mind Map: MALAYSIA SEBUAH NEGARA YANG BERDAULAT

1. Perjanjian dan Pengisytiharan Persekutuan Malaysia

1.1. Langkah ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia

1.2. Konfrontasi dan Perdamaian

1.2.1. Usaha

1.2.1.1. Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo

1.2.1.2. Sidan Kemuncak dan Manilla

1.2.1.3. Persidangan di Bangkok

1.2.1.4. Persidangan di Tokyo

1.3. Pengisytiharan Persekutuan Malaysia

1.3.1. Merdeka

1.4. Pemisahan Singpura

1.4.1. Faktor

1.4.1.1. Masalah Ekonomi

1.4.1.2. Konsep Malaysian Malaysia

1.4.1.3. Rusuhan Kaum

1.4.1.4. Pertikaian Parti PETIR

2. GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

2.1. IDEA PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

2.1.1. Bebas Persekutuan Tanah Melayu dari British

2.1.2. Bentuk Sebuah Persekutuan Malaysia

2.1.3. 16 September 1963

2.2. CADANGAN TUNKU ABDUL RAHMAN

2.2.1. Kemuka Gagasan Persekutuan Malaysia

2.2.2. Tunku Abdul Rahman

2.2.3. Hari Persatuan Wartawan-wartawan Luar Asia Tenggara

2.2.4. Hotel Adelphi, Singapura

2.2.5. 27 Mei 1961

2.3. MATLAMAT PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

2.3.1. Mempercepat Kemerdekaan

2.3.2. Keseimbangan Kaum

2.3.3. Memajukan Sosioekonomi

2.3.4. Keselamatan dan Kestabilan Negara

3. REAKSI PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

3.1. Negeri-negeri terlibat

3.1.1. Persekutuan Tanah Melayu

3.1.1.1. Dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman

3.1.1.2. Sambutan Menggalakkan daripada politik

3.1.1.3. Parti PAS turut menyokong

3.1.1.4. Pembentukan Melayu Raya yang Merangkumi Indonesia

3.1.2. Singapura

3.1.2.1. Mendapat reaksi Singapura

3.1.2.2. Terutamanya Parti Tindakan Rakyat (PETIR)

3.1.2.3. PETIR pimpinan Lee Kuan Yew

3.1.2.4. Hasil referendum menyokong penggabungan bagimembentuk Persekutuan Malaysia

3.1.3. Sarawak

3.1.3.1. Sesetengahnya Parti politik menentang tapi pada akhirnya menyokong

3.1.4. Brunei

3.1.4.1. Menolak dan melancarkan Pemberontakan

3.1.4.2. Kurang pemahaman, berlaku tentangan

3.1.4.3. Akhirnya pada bulan Julai 1963, Brunei menarik diri drpd menyertai Persekutuan Malaysia

3.2. Negara-Negara Jiran

3.2.1. Indonesia

3.2.1.1. Menuduh gagasan tersebut sebagai neokolonialisme

3.2.2. Filipina

3.2.2.1. Menentang kerana mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Wilayah Kesultanan Sulu

3.3. Negara-Negara Barat

3.3.1. British

3.3.2. Kerajaan Biritain

3.3.3. Amerika Syarikat