Video 3: Tạo nội dung cho fanpage

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Video 3: Tạo nội dung cho fanpage by Mind Map: Video 3: Tạo nội dung cho fanpage

1. 2. Tại sao cần có nội dung tốt?

1.1. Nội dung là gì?

1.1.1. Khái niệm

1.1.1.1. Giả vờ nêu khái niệm rồi bỏ qua

1.1.2. Hình tượng hóa nội dung

1.1.2.1. Một fanpage không có nội dung như một sa mạc

1.1.2.2. Lấy ví dụ page Lino

1.2. Tại sao Fanpage cần có nội dung tốt

1.2.1. Giúp gây dựng thương hiệu tốt hơn

1.2.1.1. Các cửa hàng đang cạnh tranh rất khốc liệt trên Facebook

1.2.1.2. Tạo dấu ấn cho cửa hàng của bạn

1.2.1.2.1. HÌnh ảnh chuyên nghiệp

1.2.1.2.2. Cá tính riêng biệt

1.2.2. Thu hút được nhiều khách hàng, Tăng doanh số

1.3. Ví dụ

1.3.1. Content tốt

1.3.2. Content không tốt

2. 3. Làm thế nào để có nội dung tốt?

2.1. 3.1 Các nguyên tắc để có một nội dung tốt

2.1.1. Liên quan đến sản phẩm/khách hàng

2.1.1.1. Xác định mình đang nói cho ai nghe

2.1.1.2. Đưa ra nội dung phù hợp

2.1.2. Nội dung rõ ràng, dễ hiểu

2.1.2.1. Đi thẳng vào nội dung cần nói

2.1.2.2. Đầy đủ thông tin

2.1.2.3. Tiếng Việt, có dấu

2.1.3. Có yếu tố kêu gọi hành động

2.1.4. Cách trình bày

2.1.4.1. BẮT MẮTTTTTTTT

2.1.4.2. THU HÚTTTTTTT

2.1.4.3. Chuyên nghiệp

2.2. 3.2. Ví dụ bằng shop của Lino

2.2.1. Ví dụ về post event đặc biệt của shop

2.2.1.1. Tăng viral, boost sale

2.2.2. Ví dụ về post show sản phẩm

2.2.2.1. Bắt đầu xây dựng một ví dụ cho Lino - Chuyên bán đồ bơi

2.2.2.2. Mục đích: Bán hàng

2.2.3. Ví dụ về post gây dựng cộng đồng

2.2.3.1. Những nội dung mang lại kiến thức cho khách hàng của bạn

2.2.3.2. Tạo độ tin tưởng cho thương hiệu

2.2.4. Những loại nội dung khác

2.3. 3.3 Ví dụ về những ngành hàng khác

2.3.1. Dịch vụ/Ăn uống

2.3.2. Đồ điện tử/phụ kiện

2.3.3. Mỹ phẩm

2.3.4. Phụ kiện quần áo, đồng hồ

3. 4. Q&A: Quản trị nội dung

3.1. các quy định của FB về nội dung

3.2. số post trong ngày

3.3. thòi gian post - hẹn giờ post

3.4. Có phải nội dung là tất cả không?

3.4.1. Đầu tiên: mời bạn bè like

3.4.2. Quan trọng của "phát tán" nội dung: Quảng cáo

4. 1. Mở đầu

4.1. Giới thiệu khoá học

4.2. Giới thiệu bài học