MALAYISA YANG BERDAULAT

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MALAYISA YANG BERDAULAT by Mind Map: MALAYISA YANG BERDAULAT

1. IDEA PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

1.1. 1. Tunku Abdul Rahman mengemukakan gagasan Persekutuan Malaysia dalam majlis makan tengah hari Persatuan Wartawan-wartawan Luar Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961.2. Idea mendapat sambutan positif

1.2. 3. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan.

1.3. 4 JPPM berperanan mengadakan rundingan dgn pemimpin wilayah yang terlibat

1.4. 5. Tunku Abdul Rahman bawa usul gagasan Persekutuan Malaysia di Dewan Rakyat.

2. (9) Pemisahan Singapura

2.1. 1. Singapura bangkitkan isu sensitif sehingga meretakkan hubungan baik dengan kerajaan pusat.

2.2. 2. Singapura menjadi “duri dalam daging” kepada Malaysia.

2.3. 3. PETIR dan pemimpinnya Lee Kuan Yew sering mempertikaikan peruntukan yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia.

2.4. 4. Lee Kuan Yew berhasrat mengambil alih peranan parti MCA yang mewakili kaum Cina.

2.5. 6. Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman membuat keputusan – singkirkan Singapura

2.6. 7. Pengisytiharan Pemisahan Singapura dari Malaysia dibuat pada 9 Ogos 1965.

3. (6) Perisytiharan Persekutuan Malaysia

3.1. 1. Perlembagaan Persekutuan Malaysia digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan hasil memorandum daripada Sarawak dan Sabah.

3.2. 3 Semangat toleransi dan keikhlasan kerajaan Tanah Melayu merealisasikan gagasan Persekutuan Malaysia.

3.3. 5. Pada 9 Julai 1963, Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani di Malborough House, London.

3.4. 7. Isi perjanjian dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

3.5. 8. Pada 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman membacakan Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

3.6. 9. Laungan “MERDEKA” sebanyak tujuh kali

4. MATLAMAT PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

4.1. 1. Mempercepat kemerdekaan;

4.2. 2. Keseimbangan kaum;

4.3. 3. Memajukan sosioekonomi;

4.4. 4. Keselamatan dan kestabilan negara;

5. REAKSI PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYISA

5.1. A) Negeri-negeri terlibat

5.1.1. a) Persekutuan Tanah Melayu

5.1.2. B) SINGAPURA

5.1.3. C) SABAH

5.1.4. D) SARAWAK

5.1.5. E) BRUNEI

6. (5) Langkah ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia

6.1. 1. 27 Mei 1961- Gagasan Persekutuan Malaysia

6.1.1. Dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman

6.2. 2. Julai 1961- Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

6.2.1. memberi penerangan kepada pemimpin Sarawak dan Sabah.

6.3. 3. Feb-Apr 1962 – Suruhanjaya Cobbold

6.3.1. meninjau pandangan penduduk di Sarawak dan Sabah.

6.3.2. Hasil laporan ini rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia.

6.4. 4. Ogos 1962 – Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK)

6.4.1. bincang hak dan kepentingan Sabah, Sarawak dan Brunei untuk dimasukkan dalam perlembagaan.

6.4.2. Hasil laporannya, tuntutan 20 Perkara Sabah dicadangkan & dimasukkan dalam perlembagaan.

6.5. 5. Sept.1962- Referendum Singapura

6.5.1. meninjau pendapat penduduk Singapura.

6.5.2. Penduduk Singapura bersetuju

6.6. 6. Ogos 1963- Suruhanjaya PBB

6.6.1. meninjau semula pandangan penduduk Sarawak dan Sabah atas permintaan Indonesia dan Filipina.

6.6.2. Penduduk Sarawak dan Sabah berhasrat menyertai Persekutuan Malaysia.

6.7. 7. 16 September 1963-

6.7.1. Perisytiharan Persekutuan Malaysia