Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vergaderen by Mind Map: Vergaderen

1. Overlegvormen in het onderwijs

1.1. Veel andere overlegvormen zoals: feesten, schoolreisjes

1.2. Teamvergadering

1.3. Leerlingbespreking

1.4. Bouwvergadering

2. De agenda

2.1. Opening

2.2. Notulen van de vorige keer

2.3. Mededelingen

2.4. Ingekomen en uitgaande stukken

2.5. Onderwerpen

2.6. Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)

2.7. Rondvraag

2.8. Sluiting

3. Kenmerken

3.1. Agenda

3.2. Formele status

3.3. Notulist

3.3.1. vat het gesprek samen

3.3.2. beknopt

3.3.3. volledig

3.3.4. objectief

3.3.5. overzichtelijk

3.3.6. serieus

3.3.7. ABN

3.3.8. correcte spelling

3.4. Voorzitter

3.4.1. taken:

3.4.1.1. orde houden

3.4.1.2. punten openen en punten afsluiten

3.4.1.3. inleiden

3.4.1.4. tijd bewaken

3.4.1.5. doelen voor ogen houden

3.5. Deelnemers

3.5.1. serieus

3.5.2. voorbereiding

3.5.3. eigen inbreng

3.5.4. zaak en persoon gescheiden houden

3.5.5. herhaling voorkomen

3.5.6. bij het onderwerp blijven

3.5.7. respect

3.5.8. de vergaderafspraken naleven

3.6. Koffie

4. besluitvormings regels

4.1. meerderheidsbesluit

4.2. (concensus) iedereen moet het er mee eens zijn

4.3. veto recht op 1 tegenstem

4.4. delegatie uitbesteden van bepaalde keuzes aan een groepje mensen