Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sorozatok by Mind Map: Sorozatok

1. közepek

1.1. négyzetes

1.1.1. n szám átlagolt négyzetösszegének, gyöke

1.2. számtani

1.2.1. n szám összegének n-edrésze

1.3. mértani

1.3.1. geometriai közép

1.3.1.1. n szám szorzatának n-edik gyöke

1.4. harmonikus

1.4.1. reciprokokból számolt számtani közép

2. Matematikai sorozat

2.1. számok sorozatai

2.1.1. véges (szám)sorozat

2.1.1.1. definíió

2.1.1.1.1. N->R fv.

2.1.2. több irány

2.1.2.1. táblák

2.1.2.2. tömbök

2.1.2.2.1. mátrixok

2.1.2.3. rendszerek

2.1.2.3.1. koordinátarendszerek

2.1.2.3.2. égitestek mozgása

2.1.2.3.3. "megfigyelhető jelenségek"

2.2. Explicit képletek

3. jelsorozat

3.1. kód

3.1.1. Morse

3.1.2. ABC

3.1.3. titkosítás

3.1.4. szabályok

3.1.4.1. Fibonacci számok

3.2. INFORMÁCIÓ

3.2.1. tetszőleges hozzárendelések sokasága

3.2.1.1. függvényhalmaz

3.2.1.2. az egyes a sárga

3.2.1.3. a kettes falevél

3.2.1.4. a hármas róka

3.2.1.5. a négyes ősz

3.2.1.6. az ötös a földi lét határa

3.2.1.7. a hatos az univerzum

3.2.1.8. a hetes az elképzelt világok összessége

3.2.2. érzékelések

3.2.2.1. érzékszervek

3.2.2.1.1. metafizikai

4. A természetes számokon értelmezett szám értékű függvény.

4.1. számfogalom

4.1.1. N - Természetes (naturales)

4.1.1.1. 0, 1, 2, 3, 4..

4.1.1.2. m, n

4.1.2. Z - Egész (Zahlen)

4.1.2.1. Z[i] - Gauss egész

4.1.2.1.1. 3+4i, -2-2i

4.1.2.1.2. a+bi, c+di

4.1.2.2. ..-4, -1, 0, 2, 7..

4.1.2.3. a, b

4.1.3. Q - Racionális (quotientis)

4.1.3.1. R \ Q - Irracionális

4.1.3.1.1. π, e

4.1.3.1.2. végtelen, nem szakaszos tizedestörtek

4.1.3.2. p, q

4.1.3.3. véges (tizedes)törtek

4.1.3.3.1. 2/8=1/4=0,25

4.1.3.4. végtelen szakaszos tizedestörtek

4.1.3.4.1. 1/3=0,3333..

4.1.4. R - Valós (Reelen)

4.1.4.1. x, y

4.1.5. C - Komplex

4.1.6. kvaterniók

4.1.6.1. Hamilton

4.2. mennyire szám?

5. Mozgóképsorozat

5.1. film

5.1.1. filmsorozat

5.1.1.1. évadok

5.2. tv-sorozat

5.3. animáció

6. Sor, mint sorozat

6.1. tornasor

6.2. ABC sorrend

6.3. ár szerinti rendezés

6.3.1. csökkenő/növekvő

6.3.1.1. stagnál

6.3.1.1.1. konvergál

6.3.1.2. divergál

7. sorozatok tetszőleges k. tagja

7.1. számtani

7.1.1. d - differencia

7.1.2. a_1 + d*(k-1)

7.2. mértani

7.2.1. q - hányados (quotient)

7.2.2. a_1 * q^(k-1)

7.3. rekurziók

7.3.1. képletek

8. sorozatok első k tagjának összege

8.1. számtani

8.1.1. n * (a_1 + a_n) / 2

8.2. mértani

8.2.1. a_1 * (q^n - 1) / (q - 1)