Vattenkraft

Fördelar och nackdelar med vattenkraft

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vattenkraft by Mind Map: Vattenkraft

1. Kan utvecklas mycket snabbt till elkonsumptionens utveckling

2. Kostnad

2.1. Största kostnaden är att bygga kraftverket vilket betyder att kostnaden för att driva verket inte är så dyr (fördel)

2.2. Vattenkraft är den billigaste energikällan med sina låga produktionskostnader (fördel)

2.3. Anläggningarna är nästan helt automatiserade och de har väldigt lång livstid (fördel)

3. Omfattning

3.1. Totalt står vattenkraften för 45% av energin i Sverige

3.2. Vattenkraft står för 16 procent av all energi i världen och det finns vattenkraftverk i 150 länder i världen.

4. Risker

4.1. Dammen kan brista och då forsar vattnet över och det är väldigt farligt. Det är väldigt liten risk att detta händer men om det skulle hända så skulle man behöva evakuera hela staden.

5. Hur fungerar vattenkraft? (teknik)

5.1. Vattenkraftverk drivs genom att en turbin samlar upp vatten och omvandlar vattnet till energi. Energin blir till när vattnet får turbinen att snurra. Mängden energi som skapas beror mycket på nederbörden alltså regn och snö.

6. Miljö

6.1. Fiskar och annat naturliv tar skada (nackdel)

6.2. Fiskarna kan inte simma fritt (nackdel)

6.3. Inga utsläpp (fördel)

7. Förnybart

7.1. Behövs inget bränsle, bara vatten (fördel)

8. Kan byggas i fattiga länder eftersom de är relativt lätta att bygga (källa: vattenfall.se)

9. Antal vattenkraftverk i Sverige

9.1. I Sverige just nu ca 1800 vattenkraftverk.