Vattenkraft

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vattenkraft by Mind Map: Vattenkraft

1. Hur fungerar ett vattenkraftverk

2. Miljö

2.1. Att driva ett vattenkraftverk orsakar inga utsläpp av koldioxid och vattnet går tillbaka till älven efter att det lämnat turbinen. Växter och djurliv förändras längs älvar och vattendrag eftersom att vattenflödet ändras, vissa områden däms upp och andra torrläggs. Dammar och kraftverk hindrar fisken och andar djur från att leka i älvarna vilket inte är så bra och även ganska tråkigt.

3. Omfattning

3.1. Vattenkraften utgör cirka 45 procent av den svenska elproduktionen och tillsammans med kärnkraften utgör dom basen i det svenska energisystemet. Vattenkraften är idag den största energikällan av förnybar energi.

4. Teknik

4.1. Tekniken är gammal och har används för elproduktion i en stor skala ända sen 1800-talet elen går inte att lagra utan man måste produceras i samma sekund som den används. Faktiskt är det ganska enkelt att lagra vatten, allt du behöver göra är att reglera vattenflödet genom turbinen, delvis. öka eller minska flödet, kan man styra produktionen efter behov.

5. Antal

5.1. De första fördämningarna eller strömningshinder för vatten gjordes för mer än 1000 år sedan vilket är ganska länge sen. Några av dom anläggningar är i nutid utvecklade för energiproduktion, just finns cirka 1 800 vattenkraftverk i Sverige.

6. Effektivitet

6.1. Vattenkraft är en förnybar och effektiv energikälla. En av många fördelar med vattenkraftsproducerad el är att den inte avger några koldioxid eller andra växthusgaser, Vattenkraft är dessutom en mycket effektiv energikälla.

7. Kostnad

7.1. Produktionskostnaden för vattenkraft enligt vattenfall som är ett stort företag inom vattenkraft säger 54,7 öre/KWh.

8. Risker

8.1. Risken att en damm brister är ganska lite, iallafall här i Sverige. Men om olyckan skulle hända så skulle man behöva evakuera hela staden. För det är ju så att dammarna ligger en efter en, så om en damm långt nere i Norrland brister så forsar vattnet ner mot nästa damm som brister ändå tills vatten är här i Boden.

9. Distribution

9.1. De största kraftledningarna vi har i Sverige är på 400kv. Dom går från norr till söder i hela Sverige. Ju närmare förbrukaren man kommer ju lägre blir spänningen. Större industrier köper in högspänning för att sedan själv transformera den till lämplig nivå. När man transportera elen lång väg vill man ha så hög spänning som möjligt för att minska förlusterna.