Czynniki rozwoju osobowości człowieka

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Czynniki rozwoju osobowości człowieka by Mind Map: Czynniki rozwoju osobowości człowieka

1. Teorie

1.1. jednoczynnikowe

1.1.1. biologizm

1.1.2. socjologizm

1.1.3. interakcjonizm

1.2. dwuczynnikowe

1.3. wieloczynnikowe

1.3.1. teoria czterech czynników

1.3.1.1. zadatki wrodzone

1.3.1.2. środowisko

1.3.1.3. wychowanie

1.3.1.4. własna aktywność

1.3.2. człowiek jako aktywny podmiot rozwoju

2. Biologiczne uwarunkowania złożonych zachowań człowieka

2.1. Czynniki wewnętrzne

2.1.1. aspiracja

2.1.2. nawyki

2.1.3. nałogi

2.1.4. działania

2.1.5. zainteresowania

2.2. czynniki zewnętrzne

2.2.1. warunki środowiska

2.2.1.1. klimat

2.2.1.2. ilość światła

2.2.2. rodzaj stymulacji

2.2.2.1. fizyczna

2.2.2.2. psychiczna

2.2.2.3. społeczna

2.2.3. zmiany

2.2.3.1. społeczne

2.2.3.2. ekonomiczne

2.2.3.3. polityczne

2.2.4. krąg rodzinny

2.2.4.1. pobudza

2.2.4.2. hamuje

2.2.5. cechy psychospołeczne

3. Neurofizjologiczne podstawy zachowania

3.1. mikrobudowa CUN

3.1.1. neurony

3.1.2. płaty kory mózgowej

3.2. makrobudowa CUN

3.2.1. mózg

3.2.2. rdzeń kręgowy

3.3. lokalizacja funkcji psychicznych w mózgu

3.3.1. układ współczulny

3.3.2. układ przywspółczulny

4. Elementy wpływające na rozwój i mechanizm ich oddziaływania

4.1. Geny

4.1.1. sposoby reagowania

4.1.1.1. skłonność do obniżonego nastroju lub nadmiernej aktywności

4.1.2. temperament

4.1.2.1. siła pobudzenia lub hamowania układu nerwowego

4.1.2.2. hormony

4.1.3. uzdolnienia specjalne

4.1.3.1. wrodzone predyspozycje

4.2. doświadczenia

4.2.1. stawianie wymagań

4.2.2. uczenie się poprzez wgląd

4.3. otoczenie

4.3.1. obserwacja

4.3.2. identyfikacja

4.3.3. modelowanie

4.4. status społeczny

4.4.1. warunki ekonomiczne

4.4.2. prestiż

4.5. świadopoglad

4.6. zdolności

4.7. talent

4.8. ważne wydarzenia

5. Cechy intelektu

5.1. inteligencja

5.1.1. sprawność operowania słowem

5.1.2. bogata wiedza

5.1.3. szybkość uczenia się i zapamietywania

5.1.4. praktyczne wykorzystanie wiedzy

6. Różnice indywidualne

6.1. temperament

6.1.1. choleryk

6.1.2. melancholik

6.1.3. flegmatyk

6.1.4. sangwinik

6.2. inteligencja

6.3. zdolności specjalne