Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Czynniki rozwoju osobowości człowieka by Mind Map: Czynniki rozwoju osobowości człowieka
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Czynniki rozwoju osobowości człowieka

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Teorie

jednoczynnikowe

biologizm

socjologizm

interakcjonizm

dwuczynnikowe

wieloczynnikowe

teoria czterech czynników, zadatki wrodzone, środowisko, wychowanie, własna aktywność

człowiek jako aktywny podmiot rozwoju

Biologiczne uwarunkowania złożonych zachowań człowieka

Czynniki wewnętrzne

aspiracja

nawyki

nałogi

działania

zainteresowania

czynniki zewnętrzne

warunki środowiska, klimat, ilość światła

rodzaj stymulacji, fizyczna, psychiczna, społeczna

zmiany, społeczne, ekonomiczne, polityczne

krąg rodzinny, pobudza, hamuje

cechy psychospołeczne

Neurofizjologiczne podstawy zachowania

mikrobudowa CUN

neurony

płaty kory mózgowej

makrobudowa CUN

mózg

rdzeń kręgowy

lokalizacja funkcji psychicznych w mózgu

układ współczulny

układ przywspółczulny

Elementy wpływające na rozwój i mechanizm ich oddziaływania

Geny

sposoby reagowania, skłonność do obniżonego nastroju lub nadmiernej aktywności

temperament, siła pobudzenia lub hamowania układu nerwowego, hormony

uzdolnienia specjalne, wrodzone predyspozycje

doświadczenia

stawianie wymagań

uczenie się poprzez wgląd

otoczenie

obserwacja

identyfikacja

modelowanie

status społeczny

warunki ekonomiczne

prestiż

świadopoglad

zdolności

talent

ważne wydarzenia

Cechy intelektu

inteligencja

sprawność operowania słowem

bogata wiedza

szybkość uczenia się i zapamietywania

praktyczne wykorzystanie wiedzy

Różnice indywidualne

temperament

choleryk

melancholik

flegmatyk

sangwinik

inteligencja

zdolności specjalne