Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Czynniki rozwoju osobowości człowieka by Mind Map: Czynniki rozwoju osobowości człowieka
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Czynniki rozwoju osobowości człowieka

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Teorie

jednoczynnikowe

dwuczynnikowe

wieloczynnikowe

Biologiczne uwarunkowania złożonych zachowań człowieka

Czynniki wewnętrzne

czynniki zewnętrzne

Neurofizjologiczne podstawy zachowania

mikrobudowa CUN

makrobudowa CUN

lokalizacja funkcji psychicznych w mózgu

Elementy wpływające na rozwój i mechanizm ich oddziaływania

Geny

doświadczenia

otoczenie

status społeczny

świadopoglad

zdolności

talent

ważne wydarzenia

Cechy intelektu

inteligencja

Różnice indywidualne

temperament

inteligencja

zdolności specjalne