kärnkraftverk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kärnkraftverk by Mind Map: kärnkraftverk

1. det finns 3st kärnkraftverk i Sverige och 10st rektorer

2. riskerna med kärnkraftverk är att det kan gå sönder och börja läcka ut radioaktiv strålning som är farlig för människan

3. är inte bra för miljön

3.1. orsakar luftföroreningar

4. energin som förvaras och omvandlas till el är istället den el som finns inne i atomen. En stor atom klyvs frigörs en stor del av energin til värme, den värmen värmer upp vatten som leds in i en turbin som sätter fart på en generator

4.1. kärnkraftverk är ganska ny, så man vet inte så mycket om kärnkraftverk, och inte hur det funkar helt, om man kan förbättra det på något sätt.

5. drivs oftast av uran

5.1. och är inte en förnybar energi

5.2. beräknas att vara i drift i minst 40 år

6. kärnkraftverken består för nästan hälften av det svenska elbehovet

7. kostar cirka 20öre/kwh i dessa kostnader ingår kärnbränsle, efektskatt och avgifter för att ta hand om det radioaktiva avfallet