ประเทศเกาหลีใต้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเทศเกาหลีใต้ by Mind Map: ประเทศเกาหลีใต้

1. ประวัติความเป็นมา

2. การแต่งกาย

2.1. ผู้ชาย

2.2. ผู้หญิง

3. ภาษา

4. ประเพณี วัฒนธรรม

4.1. การเคารพผู้อาวุโส

4.2. ชื่อ

4.3. การสมรส

4.4. เจเย

4.5. คิมจาง

4.6. อลดอล

5. แผนที่

6. สถานที่ท่องเที่ยว

6.1. พระราชวังคย็องบก

6.2. อนุสรณ์สถานแห่งสงครามเกาหลี

6.3. หอคอยเอ็นโซล

6.4. ภูเขานัมซาน

6.5. วัดพงอึนซา

6.6. พระราชวังท็อกซู

6.7. เกาะนามี

6.8. ชายหาดแอฮึนแด

7. การปกครอง

8. ศาสนา

9. อาหาร

9.1. กิมจิ

9.2. อันชองซิก

9.3. ดักคาลบิ

9.4. คาลบิ

9.5. บุลโกกิ

9.6. บิบิมบับ

9.7. คัลคุกซู