ความสำคัญทางศาสนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำคัญทางศาสนา by Mind Map: ความสำคัญทางศาสนา

1. ศาสนาอิสลาม

1.1. วันอาซูรอ

1.1.1. วันที่ 10 มุฮัรรอม ฮ.ค.61 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม คศ.680

1.1.2. มีการทำอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่า บูโบร์ซูรอ

1.2. วันเมาลิด

1.2.1. ตรงกับวันจันทร์ ที่ 12 เดือน รอบีอุลอาวัล ปีช้าง

1.3. วันอีด

1.3.1. สมารถแบ่งเป็น 2 วัน

1.3.1.1. วันอีดิลฟิตรี

1.3.1.1.1. วันที่ 1 ของเดือนเชาวาล

1.3.1.1.2. วันแรกของการออกจากเทศกาลถือศิลอด

1.3.1.2. วันอิดิลอัฎฮา

1.3.1.2.1. วันที่ 10 ของเดือนซุลหิจญะฮ

1.4. วันถือศิลอด

1.4.1. การอดอาหารเครื่องดื่ม อดกลั้นทำความชั่วเป็นเวลาประมาณ 29 ถึง 30

1.5. วันตัซริกหรือตัซเรค

1.5.1. วันที่ 11 12 และ 13 ของเดือนซุลฮิจยะห์เป็นช่วงวันที่ 2 3 และ 4 ของอีดิลอัฎฮอา

1.6. วันอิสรออ เมี๊ยะราจ

1.6.1. ตรงกับวันที่ 27 รอญับ (เดือน 7)

1.6.2. ตรงกับวันที่ศาสดามุฮำหมัดเดินทางจากมักกะห์สู่มัสยิดอักซอ แล้วเสด็จขึ้นฟากฟ้า และได้รับละหมาดจากพระเจ้า

1.7. วันแรกของปฏิทินอิสลาม

1.7.1. วันที่ท่านศาสดาได้อพยพไปถึงนครมะดีนะห์

1.7.2. วันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุลเอาวัล ตรงกับวันที่ 22 กันยายาน ค.ศ.622

1.7.3. เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกของศักราช

1.8. วันประกอบพิธีฮัจญ์ที่มักกะห์

1.8.1. การวุกุฟที่อาราฟะห็

1.8.2. การพำนักที่มีนา

1.8.3. การเดินซะแอระหว่างซอฟาและมัรวะห์

1.8.4. การจูบหินดำ

1.8.5. การสวมผ้าครองเอี๊ยะรอมที่ไร้ซึ่งตะเข็บ

1.8.6. การเชือดอุดฮียะห์

1.8.7. การตอวาฟวิดะอ์9

2. ศาสนาพุทธ

2.1. วันมาฆบูชา

2.1.1. ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

2.2. วันวิสาขบูชา

2.2.1. ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

2.3. วันอาสาขบูชา

2.3.1. ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

2.4. วันอัฏฐมีบูชา

2.4.1. ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน 6

2.5. วันเข้าพรรษา

2.5.1. วันเข้าพรรษามี ๒ ระยะ

2.5.1.1. วันเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ คำ่เดือน ๘ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

2.5.1.2. วันเข้าพรรษาหลังเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

2.6. วันออกพรรษา

2.6.1. วันสิ้นสุดการอยู่จำพรรษา ของพระสงค์ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝนจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

2.7. พิธีตักบาตรเทโว

2.7.1. คือ การทำบุญพิเศษในวันออกพรรษา

2.7.2. วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

2.8. วันธัมมัสสวนะ

2.8.1. ใน ๑ เดิอนจะมี ๔ วัน

2.8.1.1. วันขึ้น ๘ ค่ำ หรือแรม ๘ ค่ำ

2.8.1.2. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ หรือแรม ๑๕ ค่ำ

2.9. วันขึ้นปีใหม่

2.9.1. วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑ หรือ วันที่ ๑ มกราคม

2.10. วันสงกรานต์

2.10.1. ในช่วงวันที่ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เมษายน

2.11. วันพระ