Bedriftsutvikling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bedriftsutvikling by Mind Map: Bedriftsutvikling

1. etikk/miljø/samfunnsansvar

2. Strategi og ledelse

3. Markedsføring

3.1. Markedstrategi

3.2. Markedsanalyse

4. Personal

4.1. Personalutvikling

4.2. Personalpoltikk

4.3. Kompetanseutvikling

5. Utvikling og drift av bedrift

5.1. Ide

5.2. Etableringsfasen

6. Økonomi/finans

6.1. Kapitalbehov

6.2. Lønnsomhet

6.3. Finasieringsplan

7. Selskapsformer

8. Adm. og ledelse

9. Organisasjonsstrategier