Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Bedriftsutvikling by Mind Map: Bedriftsutvikling
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Bedriftsutvikling

Utvikling og drift av bedrift

Ide

Etableringsfasen

etikk/miljø/samfunnsansvar

Økonomi/finans

Kapitalbehov

Lønnsomhet

Finasieringsplan

Strategi og ledelse

Selskapsformer

Markedsføring

Markedstrategi

Markedsanalyse

Adm. og ledelse

Personal

Personalutvikling

Personalpoltikk

Kompetanseutvikling

Organisasjonsstrategier