Bedriftsutvikling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bedriftsutvikling by Mind Map: Bedriftsutvikling

1. Utvikling og drift av bedrift

1.1. Ide

1.2. Etableringsfasen

2. etikk/miljø/samfunnsansvar

3. Økonomi/finans

3.1. Kapitalbehov

3.2. Lønnsomhet

3.3. Finasieringsplan

4. Strategi og ledelse

5. Selskapsformer

6. Markedsføring

6.1. Markedstrategi

6.2. Markedsanalyse

7. Adm. og ledelse

8. Personal

8.1. Personalutvikling

8.2. Personalpoltikk

8.3. Kompetanseutvikling

9. Organisasjonsstrategier