Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Bedriftsutvikling by Mind Map: Bedriftsutvikling
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Bedriftsutvikling

Utvikling og drift av bedrift

Ide

Etableringsfasen

etikk/miljø/samfunnsansvar

Økonomi/finans

Kapitalbehov

Lønnsomhet

Finasieringsplan

Strategi og ledelse

Selskapsformer

Markedsføring

Markedstrategi

Markedsanalyse

Adm. og ledelse

Personal

Personalutvikling

Personalpoltikk

Kompetanseutvikling

Organisasjonsstrategier