Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mitologia by Mind Map: Mitologia

1. Rzymska- zbiór wierzeń, rytuałów i obrzędów dotyczących zjawisk nadprzyrodzonych wyznawanych i obchodzonych przez starożytnych Rzymian od czasów najdawniejszych do chwili, gdy chrześcijaństwo całkowicie zastąpiło rdzenne religie Imperium Rzymskiego.-https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_rzymska#Pierwotna_religia_rzymska

2. Pierwsi bogowie: Mity odnoszące się do tego okresu opisują historię narodzin i konfliktów pierwszych bogów: Chaosu, Nyks (Nocy), Uranosa (Nieba), Gai (Ziemi), tytanów – bogów o imionach: Okeanos, Hyperion, Kojos, Krios, Japet (Japetos), Kronos, tytanid – bogiń o imionach: Teja, Rea, Temida, Mnemosyne, Fojbe (Febe), Tetyda (Tetys) oraz zwycięstwo Zeusa i bogów olimpijskich.-https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka#Mity_greckie

3. Okeanos

4. Zeus

5. Afrodyta

6. Hefajstos

7. Atena

8. Nowi bogowie: Inna grupa mitów przedstawia historię narodzin, wyczynów, kłótni i zatargów oraz panowania na Olimpie młodszej generacji bogów, do której zalicza się Apollina, Hermesa, Atenę, Afrodytę, Artemidę, Hefajstosa, Aresa. Żoną i siostrą Zeusa była Hera, braćmi Posejdon oraz Hades, siostrami były Demeter i Hestia.-https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka#Mity_greckie

9. Hektor

10. Herakles

11. Achilles

12. Od bogów wywodzili, się także herosi czyli półbogowie o nadludzkich umiejętnościach pochodzący ze związków ludzi i bogów.-https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka#Mity_greckie

13. Przykłady mitów greckich: -O Prometeuszu -O Dedalu I Ikarze -O Stworzeniu swiata -O Demeter i Korze -O Orfeuszu i Eurydyce

14. Według wierzeń starożytnych Greków istniało wielu bogów, których czcili i miłowali.-https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka#Mity_greckie

15. Grecka- zbiór mitów przekazywanych przez starożytną grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię.-https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka#Mity_greckie

16. Nyks.

17. Minewra

18. Janus

19. Naczelni bogowie: -Janus -Jowisz(Jupiter) -Junona -Minewra -Mars -Kwirynus -Westa

20. Bogowie rzymscy nie schodzili na ziemię i nie ukazywali swej postaci ludziom tak chętnie jak bogowie greccy. Nie pomagali człowiekowi bezpośrednio, nawet gdy mieli go przed czymś ostrzec. Wszystko co wiedziano o bogach to tyle, że trzeba im składać ofiary i nieustannie ich czcić. Istniały zatem księgi, które wszystko przewidywały i w których znaleźć można było modlitwy na każdą okoliczność. W pojęciu innych ludów Rzymianie uchodzili za pobożnych, ich stosunek do bogów był bardzo poważny, ale też i praktyczny. Opierał się jakby na dwustronnej umowie: "daję ci, abyś mi dał" („do ut des”). Religię rzymską cechowała tolerancja wobec innych wierzeń i specyficzna "gościnność". W czasie wojny Rzymianie modlili się również do bóstw nieprzyjacielskich, aby opuściły oblegane miasto i zechciały zamieszkać w Rzymie. Ta "gościnność" jednak otwierała szeroko drogę innym wierzeniom i przyśpieszyła przemiany w religii rzymskiej.

21. Religię rzymską w pierwotnej postaci charakteryzuje praktyczność, konkretność i bezosobowość. Wierzenia starożytnych Rzymian były ściśle powiązane z życiem chłopskiego społeczeństwa. W pojęciu Rzymian każda czynność, nawet najdrobniejsza, miała swoje bóstwo. Obok głównych, jak Jowisz czy Mars, istniała nieprzebrana moc bogów mniejszych, opiekuńczych duchów poszczególnych czynności w życiu lub gospodarstwie.-https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_rzymska#Pierwotna_religia_rzymska