Verkko-oppimisen asiantuntijuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verkko-oppimisen asiantuntijuus by Mind Map: Verkko-oppimisen asiantuntijuus

1. Pedagoginen osaaminen

1.1. Oppijan näkökulma

1.1.1. Opiskelun mielekkyys

1.1.2. Miten verkossa opitaan?

1.1.3. Rasittavuus?

1.2. Opetusorganisaation näkökulma

1.2.1. Prosessien suunnittelu

1.2.2. Läpinäkyvyys

1.2.3. Mitä verkossa halutaan opettaa?

1.3. Opettajan näkökulma

1.3.1. Oppimaan ohjaaminen

1.3.2. Miten ohjaan oppimaan verkossa?

1.3.3. Rasittavuus?

1.4. Pedagogiset valinnat

1.4.1. Opettajakeskeisyydestä yhteisölliseen oppimiseen

1.4.2. Sulautuva oppiminen

1.4.3. PBL

2. Yhteisöllisyys

2.1. Tietojen ja taitojen jakaminen

2.2. Oppimisen liittyminen muuhun elämään

3. Identiteetti verkossa

3.1. Miten tuon verkossa esille parhaat puolet omasta opettajuudestani?

3.2. Miten säilyttää oma persoona?

4. Tämä kartta osoitteessa: http://www.mindmeister.com/maps/show/59487190

5. Vuorovaikutustaidot

5.1. Millaisia vuorovaikutustaitoja tarvitaan?

6. Teknologiaosaaminen

6.1. Tarjolla olevien ohjelmistojen soveltuvuus pedagogisiin valintoihin

6.2. Räätälöidyt ratkaisut

6.3. Tekniset ratkaisut

6.4. Oppijalähtöisyys oppimisympäristöissä

6.5. Opettajan työtä helpottavat sovellukset

7. Osaamisen arviointi

7.1. Millaista osaamista verkko-opetuksella saavutetaan?

7.2. Mitä osa-alueita arvioidaan?

8. Opetuksen arviointi

8.1. Miten opetusta kehitetään?

8.1.1. Resurssit

8.1.1.1. Verkko-opetuksen tarvitsemia resursseja on vaikeampi perustella kuin kasvokkain tapahtuvan opetuksen.

8.2. Jatkuva palaute TÄRKEÄTÄ

8.3. Laadun arviointi