Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verkko-oppimisen asiantuntijuus by Mind Map: Verkko-oppimisen
asiantuntijuus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Verkko-oppimisen asiantuntijuus

Teknologiaosaaminen

Tarjolla olevien ohjelmistojen soveltuvuus pedagogisiin valintoihin

Räätälöidyt ratkaisut

Tekniset ratkaisut

Oppijalähtöisyys oppimisympäristöissä

Opettajan työtä helpottavat sovellukset

Pedagoginen osaaminen

Oppijan näkökulma

Opiskelun mielekkyys

Miten verkossa opitaan?

Rasittavuus?

Opetusorganisaation näkökulma

Prosessien suunnittelu

Läpinäkyvyys

Mitä verkossa halutaan opettaa?

Opettajan näkökulma

Oppimaan ohjaaminen

Miten ohjaan oppimaan verkossa?

Rasittavuus?

Pedagogiset valinnat

Opettajakeskeisyydestä yhteisölliseen oppimiseen

Sulautuva oppiminen

PBL

Yhteisöllisyys

Tietojen ja taitojen jakaminen

Oppimisen liittyminen muuhun elämään

Osaamisen arviointi

Millaista osaamista verkko-opetuksella saavutetaan?

Mitä osa-alueita arvioidaan?

Identiteetti verkossa

Miten tuon verkossa esille parhaat puolet omasta opettajuudestani?

Miten säilyttää oma persoona?

Tämä kartta osoitteessa: http://www.mindmeister.com/maps/show/59487190

Vuorovaikutustaidot

Millaisia vuorovaikutustaitoja tarvitaan?

Opetuksen arviointi

Miten opetusta kehitetään?

Resurssit, Verkko-opetuksen tarvitsemia resursseja on vaikeampi perustella kuin kasvokkain tapahtuvan opetuksen.

Jatkuva palaute TÄRKEÄTÄ

Laadun arviointi