Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Productiemanagement (B26121) by Mind Map: Productiemanagement (B26121)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Productiemanagement (B26121)

ontwerp

product/dienst ontwerp

fasen, specificatie, conceptontwerp, detailontwerp, opstartfase, alternatief: concurrent engineering

produceerbaarheid, design for assembly (DFA), design for manufacturing (DFM), standaardisatie en modularisatie, mass customization, categorieën, pure standaardisatie, gesegmenteerde standaardisatie, aangepaste standaardisatie, aangepaste customization, pure customization

diensten, kenmerken, ontastbaar, hoge mate contact met klant, geen universeel model

procesontwerp

flexibiliteit van middelen, specifiek voor één product, universele middelen

nieuwe technologieën, diensten, computers, internet, productie, automatisering, star, flexibel, robots, flexibele manufacturing systems

locatie bepaling

layout ontwerp

functioneel, voordelen, flexibiliteit voor lage volume's, universele productiemiddelen, geschoolde arbeiders, nadelen, trager dan specifiek, variabele kosten hoger, vaak grote voorraad onderhandenwerk, transportkosten (intern), moeilijke besturing

productgericht, voordelen, lage kosten per eenheid product, nadelen, weinig flexibel (output en snelheid), ontevreden werknemers, ontwerp layout complex, risico op veroudering

groepslayout, voordelen, gereduceerde omsteltijden, productiebesturing eenvoudiger, betrokkenheid medewerkers, gelijkmatige productstroom, kortere doorlooptijd, nadelen, handhaven balans cellen, familievorming, visuele analyse, production flow analysis (PFA), classificatie en codering

vaste positie

dienstverlening, layout kantoor, layout detailhandel

taakontwerp

besturing

productiestrategie

capaciteitsmanagement

scheduling

voorraadbeheer

kwaliteitsmanagement

onderhoud

supply chain management

niveau's

strategisch, productiestrategie, kosten, kwaliteit, tijd, flexibiliteit, productflexibiliteit, volume flexibiliteit, capaciteitsplanning, grootte, schaal voor- en na-delen, ervaringscurve, focused factories, voorspellingen, buffers

tactisch, aggegraat planning, aggegraat plan leidt tot master schedule, vraag en capaciteits gebaseerde opties, master scheduling

operationeel, behoefteplanning, werkorder detailplanning, sequencing, FCFS, LCFS, EDD, SPT, LPT

hoofdaktiviteiten

capaciteitsmanagement

scheduling

voorraadbeheer, basisfuncties, ontkoppeling, veiligheid, anticipatie, cyclus/seriegrootte, verbeteren efficiëntie processen, buffer, anticipatie, voorkomen omsteltijden, kwantumkorting inkoop, kosten, rentekosten, opslagkosten, risicokosten, order/omstelkosten, voorraad tekort, goederen, aanhouden, typen, materialen/onderdelen, halffabrikaten, onderhanden werk, gerede goederen, hulpgoederen, methoden/vraag, afhankelijke, MRP, onafhankelijke, bestelpunt, niveau trigger: EOQ, two bin, lage waarde, korte levertijd, periodiek, moeilijk afname registratie/bewaking kostbaar, combineren inkoop voor korting, beperkt houdbaar, voordelen bulk vervoer/gebruik prodcap, tijdgefaseerd, vraag niet stabiel, tijdgefaseerd bestelpunt methode (p108), ABC analyse, EOQ (p110), veiligheidsvoorraad (p112)

doelstellingen

customer service

resource utlization

effectiviteit

efficiëntie

mass customization

JIT

productiewijzen (assen: complexiteit van materiaal- en van capaciteits- besturing

proces productie (laag/laag)

hoge vraag per product/type

divergente materiaalstroom

bijv.: levensmiddelen

massa productie (hoog/laag)

veel herhaling in werkpatroon

lijnopstelling

convergente materiaalstroom

bijv.: tv-toestellen

omstandigheden, fabriek, lijnopstelling, gespecialiseerde machines, flexibele productie automatisering, mass customization, kapitaalintensief, mensen, monotoon werk, automatisering, autonome werkgroep

aktiviteiten, capaciteitsmanagement, onderhoud, adequaat arbeidsteam, opvangen storingen, seizoensinvloeden/verkoopcycli, permanente groei van de markt, line balancing, taakverdeling, evenwichtige werkbelasting, cyclustijd, bepaal aantal werkstations, taken toewijzen, efficiency van een lijn, scheduling, JIT, kleine series, verwaarloosbare omsteltijden, lage voorraden, Kanban, voorraadbeheer, gerede producten, materialen en onderdelen, ABC analyse

serie productie (middel/middel)

stabiel assortiment

matig gespecialiseerde capaciteit

discontinue productie, omstelkosten, SMED methode

bijv.: componenten voor auto's of meubels

organisatie, mensen, flexibel, seriegrootte, doorlooptijd, bewerkingstijd, omsteltijd, versnellen, productievolgorde, wachttijd, bezettingsgraad, administratie/planning, interne transporttijd

acitviteiten, capaciteitsmanagement, investeringsbeslissingen, werklastbeheersing, tijdstudie, directe meting, continue meting, MMO, PMTS, nut: werklastbeheersing, scheduling, MRP, OPT, bottleneck, niet-bottleneck, drum-buffer-rope-concept, voorraadbeheer, MRP, MRP-I, MPS, BOM, materiaal georiënteerd, geen rekening met capaciteiten/onzekerheid, MRP-II, uitgebreid met capaciteiten

kleinserie/project

stuk/kleinserie (laag/hoog), lage herhalingsgraad vraag, niet gespecialiseerde capaciteit, functionele layout, bijv.: werkplaats

project productie (hoog/hoog), lage herhalingsgraad (unieke producten), convergente materiaalstroom, bijv.: bouwbedrijf

omstandigheden, fabriek, veelzijdig/niet gespecialiseerde machine's, functionele layout, mensen, vakbekwaam, gemotiveerd, organisatie: sterk centraal, maar ruimte voor flexibiliteit

activiteiten, capaciteitsmanagement, capaciteit naar vraag: geen voorraad, flexibiliteit realiseren, uitbreiding/reductie, scheduling, reverse scheduling, networkmethoden, Gantt chart, CPM (p136), PERT (p144)

dienstverlening

kenmerken, ontastbaar, klant betrokken en/of aanwezig, vergankelijk, matrix van Schmenner (p226)

omstandigheden, back office, front office

mensen, klantbetrokkenheid, opdrachtgever, co-producent, marketeer, kwaliteitscontroleur, vernieuwer, vormgever bedrijfscultuur, producent en onderdeel dienst

organisatie, onzekerheid beheersen, oorzaak: diversiteit/onvoorspelbaarheid klantvraag, middel: interacitie structureren/inperken, buffer: meestal in vorm wachtrij

acitivteiten, capaciteitsmanagement, managen vraag, prijs, reserveringen/afspraken, communicatie, aanbieden tegengesteld vraagpatroon, aanvullende diensten, adverteren/sales, managen capaciteit, aantal medewerkers, multi-inzetbaarheid, part-time, participatie klant, apparatuur, uitbreiden faciliteiten, automatisering, grotere beschikbaarheid, betere scheduling, onbalans vraag/aanbod opvangen met wachtrijen, kenmerken, aankomstpatroon, bedieningstijden, structuur wachtrijsituatie, rijdiscipline, scheduling, voorraadbeheer

structuur productieproces

voorraadpunten

KOOP, produceren en zenden naar lokale voorraad, produceren voor centrale voorraad, assembleren op order (halffabrikaten), maken op order (materialen/onderdelen), inkopen en maken op order

processtappen

goederenstromen

arbeidsplaatsen en kwaliteit arbeid

kenmerken

scientific management, rationele benadering, werknemers aangepasts aan concept, beheersen werknemer gedrag

nederlandse situatie, taakroulatie, taakverbreding, taakverrijking

perspectieven

micronivo, model hackman/oldham, critical psychological states, core job dimensions, moderators, 5 criteria, skill variety, task identity, task significance, autonomy, feedback, weba methode, stress/overspannenheid, leermogelijkheden, beoordelen welzijn factor's, voorwaarden arbeidsplaatsen

mesonivo, externe invloeden, marktomstandigheden, ict, verschuivingen tussen sectoren, nieuwe concepten, lean production concept, bpr, sociotechnische ontwerp benadering, technische aspecten, verregaande arbeidsdeling, zelfsturende autonome teams, verspreiding nieuwe concepten

kwaliteitsmanagement

definities

produceren producten: mate waarin producteigenschap voldoet aan norm

diensten: factoren die perceptie beinvloeden/tijd aspecten

historisch

ambachtelijk

statische controle (steekproeven), partijkeuring, sorteren, steekproef

procesbeheersing, statistische beheersing, proces inherente variatie, statistisch beheersd, verstoringen, regelkaart, statistisch onbeheersd

quality engineering, Quality function deployment, matrix (kwaliteitshuis), klantwensen vertalen in technische kenmerken

kwaliteitsborging, certificering, nen, iso

integrale kwaliteitszorg, TQM, total:iedereen, quality: behoeften klant volledig vervuld, management: commitment, kenmerken, klant centraal, continue verbetering, aanpak in teams, benchmarking

contingentie afhankelijke invulling

ingang: kenmerken product en productieproces

projectproductie

stuk/kleinserie

massa/procesproductie

diensten

kwaliteitskosten

voorkomen: preventie

vaststellen: beoordelings

gevolg: fouten, intern (voor levering), extern (door gebruikers)

model (p296)

technieken

brainstorming

affiniteitsdiagram

benchmarking, intern, competitief, process, strategisch

visgraatdiagram

stroomschema

grafiek

histogram

paretodiagram

onderhoud

definitie

activiteiten

technische systemen (TS)

in staat houden/terug brengen

functievervulling onderbroken, evident/absoluut, relatief/normatief

ontkoppeling productie/onderhoud dmv voorraadpunten

TUE onderhoudsmodel

resultatenanalyse

criteria, availability

terotechnologische terugkoppeling

onderhoudsbeheersing

onderhoudscapaciteit

technologie (skill)

geografisch

multi skill maar TS gebonden

operators onderhoud

extern, specialistische kennis, capaciteitsrestricties, wettelijke aansprakelijkheid

voorraadbeheersing reservedelen

verbruiksdelen, risicodelen/risc items, categoriseren, oorsprong vraag, essentialiteit, noodmaatregelen

gebruiksdelen, rotatiedelencyclus, niet verwisselbare componenten

levenscyclus product

ontwerptechnologie

onderhoudstechnologie, technologisch effectieve onderhoudsactiviteit

onderhoudsconcepten

reaktievormen, storingsafhankelijk SAO, gebruiksafhankelijk GAO, toestandsafhankelijk TAO

Supply chain management

samenwerken organisaties in keten

voorraad verplaatsen naar optimale plek

gezamenlijk produceren

ontwerpen in samenwerking

vaststellen investeringen productielocatie

flexibiliteit keten

push naar pull

orders rechtstreeks in productieplan

mass customization

modulair productontwerp

samenwerken productontwerp

concurrent engineering

ontwerp voor distributie

productieplanning

bullwhip effect